Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Kalendarium

2008 r.


11.12.2008 r. - umowa o współpracy z Kore University (Włochy)

Kolejna umowa w ramach programu LLP-Erasmus podpisana zaostała z włoską uczelnią Kore University. O pobyt w tej uczelni mogą starać się studenci kierunku filologii angielskiej. Umowa obejmuje również wymianę nauczycieli akademickich.


05.12.2008 r. - inauguracja pierwszego roku akademickiego na studiach II stopnia

Po raz pierwszy w historii uczelni w gronie słuchaczy Wszechnicy powitaliśmy studentów studiów magisterskich. W roku akademickim 2008/2009 kształcić się oni będą na trzech specjalnościach kierunku PEDAGOGIKA: resocjalizacja i profilaktyka społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz interwencja kryzysowa. Przyszłym magistrom życzymy powodzenia. czytaj zobacz


24.11.2008 r. - ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów

Konferencja zorganizowana przez Katedry: Fizjoterapii, Turystyki i Rekreacji oraz Wychowania Fizycznego pod patronatem JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka miała na celu określenie roli kultury fizycznej w świetle szans i zagrożeń naszych czasów. Cele szczegółowe sesji to: wkład sportu i turystyki w dorobek kulturowy współczesnych społeczeństw, rola wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej w stymulacji rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży oraz w promowaniu zdrowia, rola fizjoterapii w profilaktyce i terapii zaburzeń i schorzeń wynikających z zagrożeń cywilizacyjnych. zobacz


17.11.2008 r. - sesja naukowa pod hasłem Niepodległość i wychowanie. Z doświadczeń II Rzeczypospolitej Polskiej

Towarzystwo Historii Edukacji oraz Wszechnica Świętokrzyska były organizatorem seminarium poświęconego jubileuszowi odzyskania niepodległości Państwa Polskiego. zobacz


14.10.2008 r. - Studia magisterskie na kierunku "pedagogika"

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wszechnica Świętokrzyska uzyskała uprawnienia do prowadzenia STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA na kierunku PEDAGOGIKA. Kształcenie przyszłych magistrów rozpocznie się już od bieżącego roku akademickiego. zobacz


27.09.2008 r. - Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

Hasło przewodnie inauguracji piętnastego roku akademickiego we Wszechnicy był autograf Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego do "Przeglądu Sportowego" z grudnia 1926 r." „Sport to potęga ducha, hart woli i ciała.” zobacz


28.06.2008 r. – Brązowy medal studentów Wszechnicy w akademickich mistrzostwach świata w triathlonie

Studenci Wszechnicy: Filip Szołowski i Przemysław Szymanowski wrócili z Turcji, gdzie odbywały się akademickie mistrzostwa świata w triathlonie na dystansie olimpijskim.


12.06.2008 r. – Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku "wychowanie fizyczne"

W uchwale nr 354/2008 czytamy: „Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku „wychowanie fizyczne” studiów pierwszego stopnia. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.” Ocena jakości kształcenia wydana została na 6 lat. czytaj


05.06.2008 r. - konferencja naukowa na temat: Proces stawania się nauczycielem

W siedzibie Wszechnicy odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teoretycznych Podstaw Edukacji. Sesję poprowadzili: prof. dr hab. Andrzej Bogaj, prof. dr hab. Wanda Dróżka oraz prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik. zobacz


29.05.2008 r. - drugie miejsce w rankingu niepublicznych uczelni licencjackich 2008 Akademickiego Centrum Informacyjnego oraz certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2008/2009

Po raz kolejny nasza uczelnia uhonorowana została tytułem "Wiarygodnej Szkoły". Celem projektu prowadzonego od kilku lat przez Akademickie Centrum Informacyjne jest uwiarygodnienie działań szkół wyższych w oczach maturzystów. Ma on pomóc młodzieży w wyborze uczelni, która działa w oparciu o podstawy prawne, zapewnia odpowiednie warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwala realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności.
zobacz


24.05.2008 r. - odszedł na zawsze prof. zw. dr. hab. Józef Ryszard Szaflik, inicjator i wieloletni Prezes Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie, które jest założycielem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Odszedł wybitny profesor, badacz dziejów, a głównie nauczyciel akademicki wielu pokoleń historyków ruchu ludowego, „Wiciarz”, społecznik, przyjaciel naszej uczelni, a przede wszystkim Wspaniały Człowiek.
zobacz


15.05.2008 r. - konferencja naukowa pod hasłem 100 lat zorganizowanego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Kielcach

Sesja naukowa odbyła się pod patronatem i przy czynnym udziale JM Rektora WŚ prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka. Organizatorem sesji naukowej była Katedra Turystyki i Rekreacji WŚ pod kierownictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Kowalczewskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa pn. „Kieleckie Wydawnictwa Krajoznawczo-Turystyczne” zorganizowana przez Bibliotekę WŚ.
zobacz


08.05.2008 r. - czwarte miejsce W Rankingu Szkół Wyższych 2008 „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

Wszechnica Świętokrzyska znalazła się na bardzo wysokim, 4. miejscu w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, opracowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” w kategorii niepublicznych uczelni licencjackich!
zobacz


12.04.2008 r. - XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w biegach przełajowych

Podczas mistrzostw studenci Wszechnicy zajęli 7. miejsce wśród 72. uczelni - zarówno państwowych, jak i niepaństwowych, zdobywając jednocześnie tytuł drużynowego mistrza Polski w kategorii szkół niepublicznych. Znakomicie spisały się również studentki WŚ. W kategorii uczelni niepublicznych dziewczęta bezapelacyjnie zajęły pierwsze miejsce. W zawodach w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie startowało ponad 600 studentów i studentek. Tydzień wcześniej (7 kwietnia) zawodnicy WŚ startowali w XXIII Biegach Sztafetowych Szlakiem Pomników T. Kościuszki w Krakowie, zajmując 5. miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn na 27 sklasyfikowanych zespołów z całej Polski.
zobacz


08.04.2008 r. - ogólnopolska konferencja naukowa nt. Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych

Organizatorem konferencji była Katedra Resocjalizacji WŚ pod kierownictwem prof. dr hab. Ireny Pospiszyl. Otwarcia dokonał JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. Swą obecnością zaszczycili nas profesorowie z wielu renomowanych ośrodków akademickich w kraju, którzy pozostają obecnie największymi autorytetami w dziedzinie resocjalizacji.
zobacz


01.04.2008 r. - zmiana na stanowisku dyrektora administracyjnego Wszechnicy

Nowym dyrektorem administracyjnym Wszechnicy jest mgr Krzysztof Ludwikowski, który dotychczas pełnił funkcję kierownika administracyjnego.


07.03.2008 r. - Pierwsze studenckie seminarium na temat „Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”

07 marca 2008 r. opiekunowie Naukowego Koła Penitencjarnego zorganizowali Pierwsze Studenckie Seminarium na temat „Młodzież w kreowaniu profilaktyki środowiskowej”. Prelegentami seminarium byli głównie studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach.
zobacz czytaj


04.03.2008 r. - Konferencja naukowa pod hasłem Wolontariat w służbie potrzebującym
zobacz, czytaj


21.02.2008 r. - uroczysty jubileusz 50-lecia TKKF w siedzibie Wszechnicy

W auli uczelni odbyły się obchody 50-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W spotkaniu wzięli udział byli i aktualni działacze kieleckiego oddziału Towarzystwa oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale dla osób szczególnie zasłużonych dla świętokrzyskiej kultury fizycznej. Jednym z odznaczeń uhonorowano JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej.
zobacz


24.01.2008 r. - mamy nowoczesny system informatyczny

24 stycznia 2008 roku rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk oraz kwestor mgr Elżbieta Wołowiec podpisali z firmą Kalasoft umowę na wdrożenie w naszej uczelni nowego, bardzo nowoczesnego systemu informatycznego.
czytaj

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: