Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Kalendarium

2002 r.


29-30.11.2002 r. – W dniach 29-30 listopada odbyły się IX Akademickie Mistrzostwa Kielc w halowej piłce nożnej. Reprezentacja Wszechnicy Świętokrzyskiej laur zwycięstwa oddała Akademii Świętokrzyskiej. Drużyna Marka Dutkiewicza w decydującym boju poległa 2:5 z Akademią. Ogólna klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. Akademia Świętokrzyska-Kielce, 2. Wszechnica Świętokrzyska, 3. WSEiA, 4. AŚ – Staszów, 5. Politechnika Świętokrzyska. zobacz


27-28.11.2002 r. – W dniach 27-28 listopada Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki poddany został szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Akredytacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


11.11.2002 r. – 11 listopada 2002 roku z należnymi honorami odsłonięto w Kielcach Pomnik Niepodległości. Wszechnica Świętokrzyska jest członkiem Komitetu Odbudowy Pomnika. Decyzję taką podjęto na zebraniu Komitetu 28 marca 2002 roku. Reprezentantami naszej uczelni w Komitecie są: JM Rektor, prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, mgr Ryszard Duda – dyrektor administracyjny oraz mgr Marek Dutkiewicz. zobacz


01.11.2002 r. – Od 1 listopada nastąpiły zmiany personalne w Wydawnictwie uczelnianym. Kierownikiem został mgr inż. Rafał Kołodziejczyk, redaktorem jest mgr Justyna Zielińska. Opiekę nad zasobami książek i publikacji własnych Uczelni sprawuje Andrzej Barański.


11.10.2002 r. – Rozstrzygnięcie konkursów ZŁOTA FIRMA 2002 oraz ZŁOTA MIOTŁA 2002. 11 października Wszechnica Świętokrzyska została laureatem konkursów: ZŁOTA FIRMA 2002 województwa świętokrzyskiego oraz ZŁOTA MIOTŁA 2002 za estetykę i zagospodarowanie terenu zielenią. W imieniu Uczelni nagrody odebrał Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk. zobacz


05.10.2002 r. – W sobotę 5 października w auli Uczelni Jego Magnificencja Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk dokonał uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2002/2003. Wszyscy studenci pierwszego roku otrzymali indeksy, a najzdolniejsi zostali uhonorowani Nagrodą Rektora Primus Inter Pares. zobacz


01.10.2002 r. – Z dniem 1 października 2002 r. nastąpiła zmiana we władzach Uczelni na stanowisku Dziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego. Dziekanem został dr Mirosław Jamrożek, Prodziekanem pani dr Marzena Pękowska.


28-29.09.2002 r. – W obiekcie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, zorganizowana przez Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach.


10.09.2002 r. – III Kielecki Festiwal Nauki. Wystawa Książki Naukowej. 10 września w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej zaprezentowało bogatą ofertę swoich publikacji, m.in. materiały z konferencji i sympozjów naukowych, monografie, opracowania z zakresu biografistyki, kalendaria, kroniki, literaturę popularnonaukową i inne. zobacz


05-08.09.2002 r. – Światowe Forum Mediów Polonijnych. 6 i 7 września w Kieleckim Centrum Targowym w ramach Światowego Forum Mediów Polonijnych Wszechnica Świętokrzyska zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną i wydawniczą, cieszącą się dużym zainteresowaniem dziennikarzy, korespondentów prasowych i zaproszonych gości. zobacz


01.09.2002 r. – IX Ogólnopolski Konkurs Kronik i IX Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. W obiekcie Wszechnicy Świętokrzyskiej nastąpiło rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i IX Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. W auli uczelni gościły delegacje z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całego kraju. zobacz


04-06.06.2002 r. – Targi Edukacja 2002. W Kieleckim Centrum Targowym odbyły się VII Targi Edukacja 2002. Wszechnica Świętokrzyska była jednym z kilkudziesięciu wystawców. zobacz


12.05.2002 r. Brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy
Studentka Wszechnicy Świętokrzyskiej, Katarzyna Wierciak z Akweduktu Kielce zdobyła brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy w duathlonie. W Trenczanskich Teplicach na Słowacji rywalizacja odbywała się na dystansie 10 km biegu + 40 km jazdy na rowerze + 5 km biegu. Naszą studentkę wyprzedziły tylko zawodniczki z Lichtensteinu i Luksemburga.


08-09.04.2002 r. – Konferencja naukowa „Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi”. Wszechnica Świętokrzyska wraz z Zarządem Głównym Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie zorganizowała konferencję naukową na temat: „Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi”. W konferencji udział wzięło ok. 150 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce. zobacz


03.2002 r. – Przyznanie Uczelni „Certyfikatu Dobroczynności”. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Fundacja Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu i Talentu przyznała Wszechnicy Świętokrzyskiej „Certyfikat Dobroczynności” za wielokrotny udział w realizacji Programu „Najpierw ratować dzieci”, który obejmuje dzieci z chorobami nowotworowymi. W bieżącym roku Rektor Uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk również przeznaczył znaczne środki finansowe na wspieranie Programu. zobacz


07.02.2002 r. – Konferencja „Etyka w polityce”. W auli wykładowej Wszechnicy Świętokrzyskiej obradowała zorganizowana wspólnie z Zarządem Wojewódzkim PSL w Kielcach konferencja „Etyka w polityce”. Uczestników spotkania – parlamentarzystów, działaczy samorządowych, wójtów i pracowników administracji rządowej przywitał w Uczelni Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, który wygłosił też wprowadzanie do dyskusji. O przesłaniach wynikających z Dekalogu mówił ksiądz proboszcz parafii w Iwaniskach Krzysztof Rusiecki, natomiast o odpowiedzialności etycznej polityków za podejmowane decyzje – przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. zobacz


23.01.2002 r. – Wybory w samorządzie studenckim. Studenci studiów dziennych i zaocznych przeprowadzili kampanię wyborczą. Po burzliwych obradach wyłoniono sześcioosobową Uczelnianą Radę Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. Funkcję przewodniczącego Rady objął student I roku pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej Daniel Bałut.


23.01.2002 r. – Koncerty zespołu studenckiego. Uczelniany zespół wokalno – instrumentalny wystąpił z charytatywnym koncertem kolęd i pastorałek dla seniorów z osiedla Uroczysko i Świętokrzyskie w Kielcach. Występ grupy przygotowanej przez Jerzego Szczyrbę i Wiesławę Barcicką został gorąco przyjęty przez kilkudziesięciu zgromadzonych w klubie „Uroczysko” słuchaczy. Zespół wystąpił też w kieleckim Domu Pomocy Społecznej. zobacz


18.01.2002 r. – Wizyta przewodniczącego Sejmiku Samorządowego i wiceprezydenta Kielc. Gośćmi Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka byli: przewodniczący Sejmiku Samorządowego województwa świętokrzyskiego Władysław Pokrzepa oraz wiceprezydent Kielc Marek Piotrowicz. Rektor zapoznał gości z perspektywami rozwojowymi Uczelni i planami inwestycyjnymi. zobacz


03.01 – 10.01.2002 r. i 10.01. – 17.01.2002 r. – Obozy zimowe studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Prawie sto osób ze studiów dziennych i zaocznych wzięło udział w dwóch turnusach obozu narciarskiego na Podhalu. Pod opieką instruktorów PZN studenci opanowali podstawowe techniki zjazdowe. Zajęcia praktyczne odbywały się na stokach „Zwyrtlik” i „UFO” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz „Szymkówka” w Białce Tatrzańskiej. zobacz\

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: