Logo Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
Godło Polski
Home  English version                          Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach                       

Wystawa książek

Ostatnia aktualizacja 2 czerwca 2015 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia kolejnej wystawy książek pochodzących ze zbiorów Biblioteki Wszechnicy Świętokrzyskiej – tym razem pod hasłem "Lektury fizjoterapeuty".

Wystawa stanowi przegląd literatury z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii. Prezentowane są podręczniki akademickie, słowniki, poradniki, jak również zbiory ćwiczeń leczniczych, z których na co dzień korzystają studenci kierunku fizjoterapia, tj. kinezyterapia, elektroterapia, krioterapia i inne. Trzecia grupa prezentowanych książek to prace dotyczące stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w wybranych schorzeniach, jak również w wielu działach medycyny, np. neurologia, onkologia, geriatria.

Wystawa otwarta bedzie do września br.

Zapraszamy!

Zobacz

Wizyta pracowników uczelni na Uniwersytecie w Cordobie

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2015 r.

W dniach 14-21 maja 2015 roku w ramach programu Erasmus+ Staff dr Justyna Palacz oraz mgr Monika Krzemińska gościły na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Cordobie (Hiszpania). Organizacją wizyty ze strony hiszpańskiej zajęła się dr Antonia Ramirez Garcia, która jest Dziekanem partnerskiego wydziału (Faculty of Education and Science), a jednocześnie koordynatorem programu Erasmus+.

W trakcie pobytu odbyły się spotkania z pracownikami Wydziałowego Biura Erasmus+, w czasie których poruszano kwestie związane z kształceniem nauczycieli w Polsce i w Hiszpanii. Rozmawiano także o ewentualnych możliwościach rozszerzenia lub zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami. Omówiono też szczegóły dotyczące planowanego przyjazdu studentów z Hiszpanii, którzy w przyszłym roku akademickim realizować będą część studiów na Wszechnicy.

Dzięki gościnnemu przyjęciu Panie miały możliwość zapoznania się ze sposobem działania, infrastrukturą oraz wyposażeniem naukowo-dydaktycznym wydziału.

Dr J. Palacz wygłosiła wykłady w języku angielskim dla studentów gościnnego wydziału. Tematyka zajęć dotyczyła kultury polskiej oraz wielokulturowości w naszym kraju, a także aktywności fizycznej Polaków w czasie wolnym. Wykłady spotkały się z ciepłym przyjęciem studentów.

Niezwykle interesujące okazało się spotkanie z pracownikami Uczelnianego Biura Współpracy Międzynarodowej, podlegającego bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu. Przedstawicielki Wszechnicy zwiedziły imponujący budynek Rektoratu oraz poznały strukturę uczelni, jej organizację i historię.

Dr Justyna Palacz i mgr Monika Krzemińska wzięły też udział też w spotkaniu o charakterze międzynarodowym, w którym, prócz reprezentantów władz Uniwersytetu w Cordobie, udział wzięły również pracownice Uniwersytetu we włoskiej Weronie. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także rozmów na temat międzyuczelnianej współpracy.

Zobacz fotorelację

Program praktyk studenckich

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2015 r.

Szanowni Studenci,

Zgodnie z informacją przesłaną do uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta informujemy, iż ruszył program praktyk studenckich w administracji publicznej. Jest to już kolejna inicjatywa służąca lepszemu przygotowaniu studentów do wymogów rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą praktyk studenckich, zamieszczoną na stronie: http://oferty.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html
,
a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji/.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizaci

Program Erasmus+
Pracownicy Wszechnicy z wizytą na Université de Bretagne Occidental w Breście – Francja

Ostatnia aktualizacja 18 maja 2015 r.

W dniach 10-17 maja 2015 roku pracownicy naszej uczelni, dr Katarzyna Palka, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego, dr Eliza Mazur adiunkt na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Anna Wesołowskapracownik administracyjny, odwiedziły Uniwersytet w Breście we Francji.

Wyjazd zorganizowany został w ramach programu Erasmus+. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych kierunków studiów oraz realizowanych badań naukowych. W trakcie pobytu na uniwersytecie Panie uczestniczyły w spotkaniach z nauczycielami akademickimi, z dziekanem Faculte Des Lettres Et Sciences Humaines, pracownikami administracji i biblioteki, a przede wszystkim ze studentami.

Dr Katarzyna Palka wygłosiła wykłady na temat: Intercultural and regional education In Poland, Life Long Learning In Poland, a dr Eliza Mazur na temat: Criminal liability of juveniles in Poland, HIV/AIDS prevention in the high-risk group in Poland. Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy chętnie zadawali pytania i uczestniczyli w dyskusji. Pani Anna Wesołowska zapoznała się z pracą administracji w uczelni.

Zobacz fotorelację

Nowa specjalność na kierunku pedagogika

Ostatnia aktualizacja 11 maja 2015 r.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Od roku akademickiego 2015/2016 nasza uczelnia prowadzić będzie kształcenie na nowej specjalności w ramach kierunku pedagogika. Osoby, które w przyszłości chcą podjąć pracę w klasach I-III szkoły podstawowej, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych, a dodatkowo posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi na tym poziomie edukacji, zapraszamy do podjęcia studiów I stopnia (licencjackie) na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zapewniają przygotowanie językowe i metodyczne z zakresu języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji.

AKCJA PROMOCYJNA "Promujesz-Zyskujesz"


Chcesz by niższa była rata?
Przyprowadź kolegę, siostrę lub brata!

Poleć studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej komuś z rodziny lub znajomych,
przekonaj do podjęcia nauki i skorzystaj z nawet 50% zniżki w opłatach czesnego.

Szczegóły: Zobacz

Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2015 r.

Już w maju rusza kolejna edycja kursu Wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez Wszechnicę Świętokrzyską!
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 41 331 12 44 wew. 138, 118, kom. 796 680 578 lub osobiście w dziekanacie WFiT pokój nr 9.

Koszt kursu – 150 zł.
Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla kandydatów na studia i studentów

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr VI/126/15 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

Zgodnie z przyjętymi zasadami beneficjentami pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego mogą być Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatrianci, m.in. z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy podjęli jednolite studia stacjonarne lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych wyższych uczelniach w województwie świętokrzyskim.

W załączniku:
- uchwała nr VI/126/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015 roku,
-Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu,
-wniosek o przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencja Naukowa –
Wybrane problemy badawcze studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2015 r.

25 kwietnia 2015 roku we Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się konferencja naukowa nt. Wybrane problemy badawcze studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas której swój dorobek zaprezentowali absolwenci oraz studenci studiów I i II stopnia naszej uczelni. Obradom przewodniczyli: lic. Konrad Maj - student II roku turystyki i rekreacji II stopnia oraz mgr Grzegorz Łukaszczyk – absolwent tego kierunku z 2012 roku. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać kilkunastu bardzo ciekawych referatów. Licznie zgromadzeni studenci i wykładowcy podkreślali wysoki poziom zaprezentowanych wystąpień, wyrażając nadzieję, że wkrótce odbędzie się spotkanie o podobnym charakterze. Szczególne słowa uznania dla prelegentów wyraził JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, zapowiadając iż od przyszłego roku akademickiego konferencje prezentujące dokonania naukowe studentów i absolwentów będą odbywać się cyklicznie.

Zobacz fotografie

Program konferencji

„Różne odcienie błękitu” na Wszechnicy Świętokrzyskiej

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2015 r.

W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, w ramach ogólnopolskiej akcji „Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu”, obchodzony był Dzień Autyzmu. Inicjatorem przedsięwzięcia było Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Humanitas”. Członkowie Koła Małgorzata Serwicka, Aneta Jabłońska i Rafał Pacanowski wraz z opiekunem dr Agnieszką Walendzik-Ostrowską zorganizowali stoisko, przy którym zainteresowani mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat autyzmu i zespołu Aspergera.

Obrazek przedstawiający wielką literę A na nóżce jako lampkę nocną z napisem umieszczonym pod obrazkiem: na niebiesko dla autyzmu.

Oprócz udzielania odpowiedzi na pytania odwiedzających, rozdawane były ulotki przygotowane przez Fundację SYNAPSIS z Warszawy, z którą Koło podjęło współpracę, a także samodzielnie przygotowane błękitne wstążeczki symbolizujące solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami. Stoisko funkcjonowało w godzinach od 8.30 do 13.30. W tym czasie odwiedziło je kilkudziesięciu studentów oraz liczne grono kadry naukowej Uczelni. Przez cały czas odbywała się także projekcja filmu pokazującego świat widziany oczyma osób z autyzmem.

„Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w to ważne przedsięwzięcie. Promowanie wiedzy na temat autyzmu jest niezwykle istotne, z uwagi na coraz częstsze jego występowanie w społeczeństwie” – podkreśliła Małgorzata Serwicka, przewodnicząca Koła. – „Uważam, że takie stoiska informacyjne powinny być organizowane możliwie jak najczęściej i w jak największej ilości miejsc, ponieważ wiedza ogólna na temat tego zaburzenia jest rzeczywiście bardzo mała. Statystykę tę poprawiają nieco studenci pedagogiki, jednak i to w mojej ocenie jest niewystarczające” – stwierdził Rafał Pacanowski, wiceprzewodniczący Koła. – „Ponieważ Władze Uczelni w osobie Pana Rektora prof. Mieczysława Adamczyka są niezwykle przychylne tego rodzaju inicjatywom, z pewnością zorganizujemy w przyszłości niejedno takie spotkanie” – zapowiada Aneta Jabłońska, wiceprzewodnicząca Koła.

Zobacz plakat
Zobacz fotografie

Seminarium naukowe nt.
Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne –
wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne

Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2015 r.

17 kwietnia 2015 roku, dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, w siedzibie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyło się seminarium naukowe na temat: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne – wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne. Patronat nad seminarium objęli: JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach ppłk dr Krzysztof Czekaj oraz Ekspert Wojewódzki do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego mgr Małgorzata Nowobilska-Stanios. Seminarium zorganizowali pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Ireny Pospiszyl oraz członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego i Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Wszechnicy Świętokrzyskiej „Humanitas”.

Przybyłych na seminarium prelegentów i uczestników, w imieniu Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz własnym, powitała Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka. Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji prof. dr hab. Irena Pospiszyl dokonała otwarcia konferencji, podkreślając ważność poruszanych zagadnień.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się specjaliści z zakresu profilaktyki, resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać niezwykle wartościowych i cennych wystąpień, spośród których warto wymienić prezentację mgr Małgorzaty Nowobilskiej-Stanios, która przedstawiła problem monitorowania zjawiska narkomanii w województwie małopolskim, czy prelekcję ppłk. dr. Krzysztofa Czekaja, który omówił sposoby oddziaływania penitencjarnego na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach.

Wykłady pozostałych prelegentów wzbudziły równie duże zainteresowanie słuchających. Mgr Aneta Pietrzyk omówiła rolę personelu więziennego w resocjalizacji osadzonych, wspomagając się doświadczeniami z pracy w charakterze psychologa w Zakładzie Karnym w Pińczowie. Dr Anna Wolnicka-Baranowska z Instytutu Humanistycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz mgr Alicja Szarek-Pazdur z Gminnego Punktu Konsultacyjnego Edukacji Redukcji Szkód przy MOPS w Zakopanem i mgr Tomasz Gubała z Instytutu Wspomagania Wychowania „Archezja” wspólnie przygotowali prezentację na temat profilaktyki zintegrowanej. Tematykę profilaktyki podjął też mgr Bartosz Michalewski z krakowskiego MONAR-u pracujący z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Mgr Ewelina Startek, reprezentująca krakowskie Stowarzyszenie „Probacja”, porównała sposoby wspierania więzi rodzinnych w systemach penitencjarnych Wielkiej Brytanii i Polski. Problem uzależnień behawioralnych poruszyła mgr Katarzyna Jaroni, na co dzień prowadząca zajęcia terapeutyczne w Ośrodku Rehabilitacji w Pałęgach. Pracownice Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach mgr Katarzyna Nowińska-Smiłowska i mgr Monika Sobczyk opowiedziały o wykorzystaniu arteterapii w pracy z grupą młodzieży.

Szczególne emocje wśród zebranych wywołało spotkanie z podopieczną Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO” w Chęcinach, która z niezwykłą szczerością opowiedziała o swoich przeżyciach i doświadczeniach z czasów, kiedy była uzależniona od narkotyków. Jej opowieść, wywołująca wzruszenie, a niekiedy nawet łzy, była wstępem do wystąpienia mgr Anny Chojneckiej, która na co dzień pracuje w ośrodku jako terapeuta.

Założeniem organizatorów konferencji było umożliwienie słuchaczom spotkania z osobami, które z poruszanymi w poszczególnych wystąpieniach problemami mają do czynienia w codziennej pracy. Jednak w seminarium wzięli również udział pracownicy naukowi z ośrodków: krakowskiego, kieleckiego i wrocławskiego. Mgr Mariusz Wiśniewski z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pracujący również na rzecz Stowarzyszenia Mediatorów, w swoim wystąpieniu dokonał analizy problemu stosowania mediacji w sprawach osób nieletnich. Nad aktywizacją społeczną oraz bezpieczeństwem publicznym cudzoziemców mieszkających w naszym kraju zastanawiała się dr Ewa Sowa-Behtane z krakowskiej Akademii Ignatianum. Dr Małgorzata Piasecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie z mgr Karoliną Piątek – Akademii Ignatianum zaprezentowały zagrożenia związane z coraz popularniejszym zjawiskiem sekstingu.

Podjęta tematyka, ale przede wszystkim praktyczny wymiar seminarium, spowodowały, że sala konferencyjna wypełniona była do ostatniego miejsca, głównie przez studentów kierunku pedagogika.

Zapoznaj się z programem konferencji
Zobacz fotografie

DZIESIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Ostatnia aktualizacja 25 marca 2015 r.

Od 25 marca 2015 r. w holu pawilonu A obok biblioteki oglądać można wystawę, którą pracownice biblioteki zorganizowały na 10. rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II – Papieża, którego pontyfikat był jednym z najdłuższych i trwał 27 lat.

Wszystkie prezentowane dzieła, albumy, prasę, czasopisma oraz inne cenne materiały udostępnił ze zbiorów prywatnych Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej – prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Wystawę można oglądać do 1 czerwca 2015 r.

zobacz

Interdyscyplinarne postępowanie leczniczo-terapeutyczne
u pacjentów z problemami narządu ruchu

Ostatnia aktualizacja 24 marca 2015 r.

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach zorganizował w dn. 21 marca 2015 r. konferencję naukową pn. Interdyscyplinarne postępowanie leczniczo-terapeutyczne
u pacjentów z problemami narządu ruchu

Program konferencji został przygotowany tak, że znalazły się w nim zagadnienia aktualne i ważne dla współczesnej fizjoterapii. W tegorocznej konferencji wzięli udział wybitni specjaliści z ośrodków: łódzkiego, krakowskiego i kieleckiego. Uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju szeroko rozumianej rehabilitacji w dysfunkcji narządu ruchu o różnorodnej etiologii.

program konferencji
zobacz fotografie

Keigo – o złożoności języka japońskiego

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2015 r.

14 lutego 2015 roku w sali klubowej Wszechnicy Świętokrzyskiej odbył się wykład i warsztaty poświęcone kaligrafii japońskiej pt. „Keigo – o złożoności języka japońskiego”.

Zajęcia zorganizowało Interdyscyplinarne Koło Naukowe Wszechnicy Świętokrzyskiej „Humanitas”. Warsztaty, które zainaugurowały działalność Koła prowadziła Małgorzata Serwicka –studentka I roku studiów magisterskich pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i jednocześnie przewodnicząca Koła.

Więcej

POZYTYWNA ocena na WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2015 r.

Z satysfakcją informujemy, że
Wszechnica Świętokrzyska otrzymała
POZYTYWNĄ
ocenę jakości kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia

czytaj
 Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2015 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters:

STUDENCIE, STUDENTKO
ABSOLWENCIE, ABSOLWENTKO

Zapraszamy do udziału w akcji promocyjnej

Promujesz – Zyskujesz

Chcesz by niższa była rata?
Przyprowadź kolegę, siostrę lub brata!

Poleć studia we Wszechnicy Świętokrzyskiej komuś z rodziny lub znajomych, przekonaj do podjęcia nauki i skorzystaj z nawet 50% zniżki w opłatach czesnego.

SPRAWDŹ, JAKIE TO PROSTE!

Szczegółowe informacje
i warunki promocji:

 • dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na stronie:
  dziekanat.ws.edu.pl
  w zakładce:
  Moje studia/Dydaktyka > Materiały różne
 • dla absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej po zalogowaniu na stronie:
  Portal absolwenta WŚ
  zakładka Promujesz-Zyskujesz

Promocja trwa
od 15 IV 2015 r. do 15 X 2015 r.

Informacja dla kandydatów na studia i studentów

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr VI/126/15 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

Zgodnie z przyjętymi zasadami beneficjentami pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego mogą być Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatrianci, m.in. z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy podjęli jednolite studia stacjonarne lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych wyższych uczelniach w województwie świętokrzyskim.

Do pobrania:

 • uchwała nr VI/126/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015 roku,
 • zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu,
 • wniosek o przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.