Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Kalendarium

1998 r.


16.12.1998 - uchwałą Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 2/98 na kierunku pedagogika utworzono specjalność edukacja i animacja artystyczna.

02.11.1998 - podpisano umowę o współpracy naukowo-kulturalnej między Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach a Uniwersytetem Polskim w Wilnie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis.

25.09.1998 - między Wszechnicą Świętokrzyską a Gminą Kielce w kancelarii notarialnej Violetty Tomali podpisany został akt notarialny kupna-sprzedaży budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej nr 15. W imieniu Wszechnicy Świętokrzyskiej akt podpisał Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, natomiast w imieniu władz miasta – komisarz rządowy Gminy Kielce - Marek Scelina.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: