Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Kalendarium

1999 r.


18.12.1999 - studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Kielc w Piłce Nożnej Mężczyzn zdobyli tytuł Akademickiego Mistrza Kielc.

15-17.10.1999 - w Wólce Milanowskiej k. Kielc odbyła się konferencja naukowa nt.: Reforma systemu edukacji – wyzwania, szanse, zagrożenia zorganizowana przez Wszechnicę Świętokrzyską przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej

12.07.1999 - symboliczne rozpoczęcie rozbudowy budynku dydaktycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej. Uroczystość zainicjował Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk z udziałem współpracowników i sympatyków uczelni.

13–16.05.1999 - drużyna Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła pierwsze miejsce w rozgrywanych w Ostrowcu Świętokrzyskim Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w Piłce Nożnej Mężczyzn.

01.05.1999 - w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Turystyka jako źródło przemian społecznych i ekonomicznych, zorganizowana przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis i Wszechnicę Świętokrzyską.

24–25.04.1999 - drużyna Wszechnicy Świętokrzyskiej zajęła pierwsze miejsce w rozgrywanych w Kielcach Mistrzostwach Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w Koszykówce Kobiet.

21.01.1999 - Wszechnica Świętokrzyska zawarła umowę z Autorską Pracownią Architektoniczną “Archikon” na wykonanie do dnia 17 maja 1999 r. dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa budynku Wszechnicy Świętokrzyskiej o część dydaktyczno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, parkingami, zjazdami na posesję oraz drogami wewnętrznymi w Kielcach przy ul. E. Orzeszkowej nr 15.

20.01.1999 - decyzją Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka wpisany został do rejestru organizacji studenckich we Wszechnicy Świętokrzyskiej Klub Penitencjarny.

12.01.1999 - decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-10/AM/REJ. 44/99 zatwierdzony został nowy Statut Uczelni.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: