Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Kalendarium

2001 r.


20.12.2001 - Objęcie patronatu nad Domem Dziecka numer 1 w Kielcach. Zebrane podczas kwesty wigilijnej pieniądze Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk przekazał dyrektorce Państwowego Domu Dziecka numer 1 Renacie Segiecińskiej. Pod opieką wolontariuszy – także studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej – przebywają tutaj sieroty społeczne: niemowlęta porzucone przez matki, kilkuletnie dzieciaki odebrane rodzicom prawomocnymi wyrokami sądowymi. Poruszony dramatem maluchów Rektor zdecydował o objęciu honorowego patronatu i długofalowej pomocy placówce. Studenci uczelni inicjować będą kwesty, zbiórki ubranek i zabawek.

19.12.2001- Kolacja wigilijna pracowników naukowo – dydaktycznych i studentów. W uczelnianym klubie na wieczerzy wigilijnej spotkali się pracownicy naukowo - dydaktyczni i studenci. Niepowtarzalnego nastrój wieczoru podkreślił koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez uczelniany zespół wokalno – instrumentalny. Przed tradycyjnym posiłkiem zebrani składając sobie świąteczne życzenia przełamali się opłatkiem. Z inicjatywy Rektora prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka przeprowadzono niezwykłą kwestę: bożonarodzeniowe drzewko ozdobiono choinkowymi bombkami. Każdy z uczestniczących w wieczerzy na zawieszanej na gałązkach bombce umieścił swoją sygnaturę, a do przygotowanej skarbonki wrzucił dowolny datek. Zebrany w ten sposób tysiąc złotych przeznaczono na świąteczną pomoc charytatywną.

19.12.2001 - Posiedzenie Senatu W trakcie ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej omówiono najbliższe plany i zamierzenia. Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, po zasięgnięciu opinii w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej uczelni, poinformował Senat o przygotowaniach do otwarcia od roku akademickiego 2002/2003 nowych kierunków studiów. Wręczona też została nagroda Rektora. Otrzymał ją dziekan wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz.

18.12.2001 - prezentacja wydawnictw Wszechnicy Świętokrzyskiej w trakcie ogólnopolskiej wystawy wydawnictw uczelni niepaństwowych w Warszawie.

11.12.2001 - Rektor prof.dr.hab. Mieczysław Adamczyk reprezentował środowisko akademickie regionu świętokrzyskiego w konsultacyjnym spotkaniu rektorów szkół niepaństwowych z wiceministrem Edukacji Narodowej i Sportu prof.dr.hab. Adamem Jamrózem.

8.12.2001 - Z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka zainaugurowano cykl spotkań i wykładów parlamentarzystów oraz polityków różnych opcji politycznych przybliżających polską drogę do Unii Europejskiej. W Auli głównej Wszechnicy Świętokrzyskiej wykład „Polskie prawo własnościowe a ograniczenia w obrocie ziemią w krajach Unii Europejskiej” wygłosił poseł Ziemi Świętokrzyskiej Józef Szczepańczyk.

25.11.2001 - W akademickich mistrzostwach miasta w halowej piłce nożnej reprezentacja uczelni wywalczyła II miejsce i tytuł Wicemistrza Kielc na sezon 2001/2002.

21.11.2001 - W Kielcach odbyła się zorganizowana przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Wszechnicę Świętokrzyską pierwsza z serii konferencji naukowych „Wieś kielecka w okresie przełomów i zagrożeń w XIX i XX wieku”

20.11.2001 - Minister Edukacji Narodowej i Sportu po przeanalizowaniu wniosku Wszechnicy Świętokrzyskiej stwierdził, że Uczelnia jest przygotowana do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja. Zaakceptował tym samym uruchomienie nowego, kolejnego - piątego już - kierunku studiów.

15.10.2001 - odbył się wernisaż wystawy malarstwa akwarelowego Róży i Stanisława Popków - wykładowców naszej Uczelni.

06.10.2001 - w Auli głównej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2001/2002 we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

27.09.2001 - Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski za wkład w rozwój wyższych uczelni niepaństwowych w Polsce wręczył Jego Magnificencji Rektorowi Wszechnicy Świętokrzyskiej prof.dr.hab. Mieczysławowi Adamczykowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
zobacz

8-11.05.2001 - Wszechnica Świętokrzyska była organizatorem Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepaństwowych w Piłce Nożnej
zobacz

24.04.2001 - gościem władz Wszechnicy Świętokrzyskiej był ambasador Jugosławii – pan Milorad Šćepanović.

18-20.04.2001 - prezentacja dorobku Wszechnicy Świętokrzyskiej na Targach Edukacyjnych w Kielcach.

04.03.2001 - studentka Wszechnicy Świętokrzyskiej Barbara Krzywda zdobyła brązowy medal na międzynarodowych mistrzostwach Szwecji w judo.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: