Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Z praktyki pracy socjalnej

pod redakcją Danuty M. Piekut-Brodzkiej

Kielce 2011

Stron: 143, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-00-9

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Zawiera:

 • Danuta M. Piekut-Brodzka: Praktyka pracy socjalnej;
 • Bożena Matyjas: Pomoc dziecku i rodzinie w polskim systemie pomocy społecznej;
 • Agnieszka Walendzik-Ostrowska: Wykorzystanie streetworkingu w pracy socjalnej z grupami marginalizowanymi;
 • Renata Kowal: Doradca zawodowy – akompaniator;
 • Agata Chabior: Kluby seniora obszarem aktywności osób starszych – wymiar praktyczny;
 • Anna Gromska: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie na przykładzie Kieleckiego Domu pod Fontanną;
 • Jolanta Mróz: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych mężczyzn na przykładzie Wspólnoty Emaus Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Nowym Sączu;
 • Piotr Różalski: Kluby młodzieżowe „Młoda Strefa” i „Wolna Strefa” jako przykład pracy socjalnej z dziećmi i młodzieżą;
 • Marta Rozpara: Marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży jednym z obszarów działań pracy socjalnej;
 • Małgorzata Wolska-Długosz: Praca socjalna i poradnictwo rodzinne świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;
 • Paulina Forma: Praca socjalna z rodziną dysfunkcjonalną (na przykładzie środowiska lokalnego Kielc;
 • Małgorzata Kaczmarska: Mieszkańcy bloku socjalnego (na przykładzie badania przeprowadzonego w Kielcach);
 • Lilla Gardyńska: Bieda i jej dziedziczenie (na przykładzie badania przeprowadzonego wśród klientów pomocy społecznej w Kielcach);
 • Małgorzata Porąbaniec: Sytuacja rodzin dotkniętych ubóstwem;
 • Andrzej Gołębiowski: Wybrane aspekty pomocy środowiskom dotkniętym patologiami społecznymi;

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: