Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Elżbieta Zyzik

Wspomaganie aktywności dziecięcej w przedszkolu.
Podstawy teoretyczne

Kielce 2013

Stron: 120, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-52-8

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Edukacja przedszkolna jako pierwszy szczebel nauczania i wychowania skupia szereg zadań, których realizacja stymuluje rozwój wychowanków zgodnie z ich możliwościami. Zakres umiejętności i wiadomości z różnych obszarów edukacji reguluje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która określając cele wychowania, wskazuje jednocześnie na warunki, sposoby i zadania, jakie powinien realizować nauczyciel w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Okres przedszkolny to czas, w którym dziecko wykazuje wzmożoną aktywność poznawczą, jest niezwykle podatne na wszelkie działania. W wyniku pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela, który uwzględniając predyspozycje dziecka, traktując je indywidualnie, znając i respektując jego zainteresowania i potrzeby, wspiera jego aktywność poznawczą przez co staje się ono bardziej sprawne i samodzielne. W prezentowanej monografii omówiono wybrane formy aktywności dziecięcej oraz sposoby jej wspomagania poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy nauczyciela.

Scharakteryzowano ponadto wszystkie obszary edukacyjne zawarte w podstawie programowej, w których wskazano celowość ich realizacji oraz etapy osiągania umiejętności dzieci, z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych. Podkreślono również znaczenie współpracy przedszkola z rodzicami we wspomaganiu aktywności dziecięcej, zgodnie z przesłaniem nowoczesnej edukacji, w której podkreśla się obowiązek podejmowania wszelkich inicjatyw na rzecz zintegrowania obu podmiotów, wywierających najistotniejszy wpływ na rozwój dziecka.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: