Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 3/28.,
Filologia angielska, Crosscurrents: Studies in English Linguistics
Red. nauk. tomu: Ryszard W. Wolny, Monika Łodej,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2010, 155 ss., Format B5, ISSN 1234-7604 ISSN 1425-1817


«Nakład wyczerpany»              Publikacja dostępna w Bibliotece


Zawiera:
 • Beverly Hearn , University of Tennessee at Martin, USA:
  Światowe języki angielskie – implikacje dla pedagogów
  World Englishes – Implications for Educators


 • Masha Bell , freelance, United Kingdom:
  Nowe spojrzenie na dysleksję
  A New Look at Dyslexia


 • Ángela MŞ Larrea Espinar , University of Córdoba, Spain:
  Nauczanie i uczenie się kolokacji w językach specjalistycznych
  Teaching/Learning Collocations in Specific Languages


 • Antonio R. Raigón Rodríguez , University of Córdoba, Spain:
  Komponent językowy w międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej
  The Linguistic Component in the Intercultural Communicative Competence


 • Naděžda Kudrnáčová , Masaryk University, Brno, Czech Republic:
  Czynniki powstrzymujące kauzatywizację czasowników ruchu
  On Factors Barring the Causativization of Path Verbs


 • Bethany Cagnol , Télécom ParisTech, France:
  Konwersja w procesie uczenia się języka obcego
  Conversion Competence in Interlanguage Progression


 • Anna Bloch-Rozmej , Holy Cross University, Kielce:
  Trzy współczesne modele fonologiczne a rozwój teorii fonologii
  Focus on Phonological Theory: A Comparison of Three Contemporary Frameworks


 • Magali Hardouin , Université Européenne de Bretagne, France:
  Przyczyny i cele mobilności studentów studiów nauczycielskich. Analiza programu COMENIUS-EUROPROF
  The Mobility of the Teachers Trainees: Why and What Objectives? Analysis of the Programme COMENIUS EUROPROF


 • Maria Bloch Trojnar , JPII Catholic University of Lublin:
  W poszukiwaniu brakujących morfemów: przypadek wyrażeń rzeczownikowych kończących się na -áil w języku irlandzkim
  In Search of Missing Bases – a Case of Nominals in -áil in Irish


 • Elena Velikaya , State University Higher School of Economics, Moscow:
  Czy można wyeliminować błędy w wymowie?
  Pronunciation Errors: Is It Possible to Eliminate Them?


 • Jelena Danilović , University of Kragujevac, Serbia,
  Sandra Stefanović , University of Kragujevac, Serbia:
  Analiza błędów językowych a fosalizacja na poziomie studiów wyższych
  Error Analysis and Fossilization at Tertiary Level


 • Julia Kuzmenkova , Higher School of Economics, Moscow, Rusia:
  Ćwiczenia teatralne w retrospektywie i perspektywie
  Drama Activities in a Retrospective and Perspective


 • Zhivka Ilieva , Dobrich College, Shumen University, Bulgaria:
  Rozwijanie kompetencji w komunikacji socjokulturowej poprzez literaturę dziecięcą
  Developing Sociocultural Communicative Competence Through Children’s Literature


 • Agnieszka Cyluk , University of Warsaw, Poland:
  Towarzyskie funkcje podziękowań
  Social Functions of Thanking


 • Sylwester Łodej , Holy Cross University/Jan Kochanowski University, Kielce:
  Wyrazistość onomazjologiczna terminu cardinal: studium przypadku
  Onomasiological Salience in
  Cardinal: A Case Study

 • Oskar Gawlik , Holy Cross University, Kielce:
  Say w akademickiej odmianie mówionego języka angielskiego
  Say in Academic Spoken English


 • Monika Łodej , Holy Cross University, Kielce:
  Zestawienie teorii odnoszących się do dysleksji w procesie uczenia się języka ojczystego i obcego
  Contrasting Theories on Dyslexia in First and Foreign Language Acquisition


 • Beverly Hearn , University of Tennessee at Martin, USA:
  Doskonalenie szybkości czytania: Problem niskiej szybkości czytania
  Improving Reading Speed The Problem of Slow Reading Speed

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: