Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający w zakresie prowadzenia zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci:

Oferta skierowana jest do nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem kursu jest doskonalenie zawodowe związane z praktycznym przygotowaniem nauczycieli i wychowawców w zakresie szeroko pojętej działalności muzycznej dziecka.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych metod i technik pracy w ramach zajęć muzyczno-rytmicznych słuchacze nabędą praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej zgodnych z podstawą programową.

Czas trwania:

Program kursu obejmuje 70 godzin.

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)