Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu rekrutacji:

Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2009/2010


Uchwała nr 2/2008 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2009/2010
(pobierz plik .pdf)

Aneks nr 1
do Uchwały nr 2/2008 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2009/2010
wydany dnia 17 grudnia 2008
(pobierz plik .pdf)

Uchwała nr 13/2008 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2009/2010
(pobierz plik .pdf)