Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu rekrutacji:

Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2008/2009


Uchwała nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009
(pobierz plik .pdf)

Aneks nr 1
do Uchwały nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009
wydany dnia 27 czerwca 2007
(pobierz plik .pdf)

Aneks nr 2
do Uchwały nr 7/2007 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009
wydany dnia 19 grudnia 2007
(pobierz plik .pdf)

Uchwała nr 8/2008 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2008/2009
(pobierz plik .pdf)