Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Nowość w Wydawnictwie Wszechnicy

Ostatnia aktualizacja 01 września 2022 r.

Nakładem uczelnianej oficyny wydawniczej ukazała się najnowsza publikacja autorstwa prof. Mieczysława Adamczyka. Spostrzeżenia i przemyślenia przypadkowo pisane, ale przezornie dobrane, dla zachowania w naszych osądach Rozwagi i Godności to zbiór aforyzmów, sentencji, fraszek, ale też niezbyt obszernych poematów lub szkiców literackich czy niedużych rozpraw, stanowiących monolog subiektywnych ocen i refleksji Autora z zakresu problematyki historycznej, jak też współczesnej, społeczno politycznej, gospodarczej, zdrowotnej, religijnej, filozoficzno etyczno moralnej, rozważań o życiu i śmierci oraz rodzinnych.

Całość publikowanych w tomiku szkiców została, poza wstępem, uporządkowana w dwunastu grupach typologicznych, które równocześnie są rozdziałami opracowania.

Podstawą zaszeregowania stała się zawartość tematyczna utworu, a nie klasyfikacja formalna, według gatunku literackiego zaliczonego do określonej grupy.

Książkę w cenie 36,00 zł można nabyć w Wydawnictwie
lub zamówić faksem pod numerem: +48 41 331 92 92  
bądź wysyłając mail na adres:

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: