Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

„Pracownik szyty na miarę”

Ostatnia aktualizacja 8 października 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy, w partnerstwie ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP rozpoczął realizację pilotażowego projektu „Pracownik szyty na miarę”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Projekt obejmie kompleksowym wsparciem grupę 50 osób bezrobotnych w wieku do 30. roku życia, które zostaną skierowane na kilkuetapową ścieżkę aktywizacji zawodowej. Zyskają oni gwarancję odbycia stażu zgodnego z predyspozycjami, zatrudnienie po ukończonym stażu oraz możliwość pogłębienia i uzupełnienia kwalifikacji w ramach vouchera szkoleniowego.

W trakcie projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapewnia wsparcie ze strony profesjonalnego zespołu doradców zawodowych i psychologów.

Warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia założeń projektu jest nawiązanie współpracy z mikro- i małymi przedsiębiorcami, którzy Wezmą udział w testowaniu nowych rozwiązań.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy (tel.: 41 36 41 638) oraz Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP (tel. 41 344 75 97).

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej projektu i w mediach społecznościowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w serwisie „Pracownik szyty na miarę”.

Plakat promujący projektSerwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: