Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2021 r.

Szanowni Studenci i Pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej,

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1464) informujemy, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 przewidujemy powrót do realizacji zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w siedzibie uczelni.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 14 października 2021 r.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących ograniczających funkcjonowanie uczelni możliwe jest przywrócenie kształcenia w trybie zdalnym.

W załączeniu publikujemy pismo Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie.

List Ministra Edukacji i Nauki do RektorówSerwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: