Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

UWAGA ABSOLWENCI!
ODBIÓR DOKUMENTÓW

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że, w związku z planowanym procesem likwidacji Wszechnicy Świętokrzyskiej, uczelnia przygotowuje się do realizacji ustawowego obowiązku przekazania teczek akt osobowych studentów do jednostki zewnętrznej, zajmującej się profesjonalnym przechowywaniem tego rodzaju dokumentacji.

Z tego powodu absolwenci oraz inne osoby, które w poprzednich latach były studentami Wszechnicy Świętokrzyskiej, a dotychczas nie odebrały oryginałów dokumentów, tj.:

  • dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów,
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  • świadectwa maturalne,
  • świadectwa dojrzałości,
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej,

prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do właściwego dziekanatu.


Nadmieniamy, że w momencie, gdy wymienione dokumenty znajdą się poza siedzibą Uczelni, ich odzyskanie będzie niemożliwe.

Po odbiór dokumentów należy zgłosić się do siedziby uczelni osobiście z dokumentem tożsamości. Przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów należy prócz tego przedstawić kartę obiegową.

Dziekanaty czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
Z powodu zagrożenia epidemicznego wizytę prosimy umówić telefonicznie bądź mailowo.