Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

UWAGA!
STOPNIOWO PRZYWRACAMY FUNKCJONOWANIE UCZELNI

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2020 r.

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza się stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni i częściowo znosi się ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, dotyczące m.in.:

 1. możliwości prowadzenia w siedzibie uczelni zajęć dydaktycznych:
  1. które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w szczególności zajęć o charakterze praktycznym,
  2. na ostatnich latach studiów,
 2. przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, w tym egzaminów dyplomowych w formie bezpośredniej,
 3. odwołania nakazu pracy zdalnej dla pracowników uczelni,
 4. przywrócenia prowadzenia niezbędnych konsultacji dla studentów przez nauczycieli akademickich na terenie uczelni,
 5. pełnienia obowiązków służbowych przez pracowników administracyjnych w wymiarze przewidzianym umową o pracę.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i studentów wprowadza się Procedurę postępowania w związku z częściowym przywracaniem działalności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, której stosowanie winno być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich członków społeczności uczelnianej.


Mając na względzie konieczność umożliwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy studentami i nauczycielami ustala się dodatkowy termin zjazdu studiów niestacjonarnych w dniach 12-14 czerwca 2020 r., podczas którego przeprowadzone zostaną przede wszystkim:

 1. konsultacje dla studentów, pozwalające na uzyskanie wyjaśnień i uzupełnień w zakresie zagadnień poruszanych podczas zajęć prowadzonych na odległość,
 2. zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności studentów,
 3. ewentualne zaliczenia i gzaminy kończące poszczególne zajęcia.

Informujemy jednocześnie, że utrzymuje się terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, zaplanowane na 5–7 oraz 19–21 czerwca 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i&nb pracowników w czerwcu 2020 r. obowiązuje szczególna organizacja zajęć dydaktycznych, mająca na celu ograniczenie liczby osób przebywających na terenie uczelni w ustalonych terminach zjazdów.

Szczegółowe harmonogramy zajęć są dostępne dla studentów w Wirtualnym dziekanacie.


Procedura postępowania w związku z częściowym przywracaniem działalności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: