Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WE WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 9 października 2018 r.6 października br. Wszechnica Świętokrzyska zainaugurowała kolejny rok akademicki. Jest to już 25 rok działalności uczelni. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Kameralnego „Fermata" pod dyrekcją dr hab. Ewy Robak. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał przybyłych na to podniosłe wydarzenie nauczycieli akademickich, studentów oraz zaproszonych gości, wśród których był m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski.

Wystąpienie inauguracyjne Rektora, tradycyjnie poruszające ważne zagadnienia o charakterze ogólnospołecznym i przywołujące najważniejsze rocznice i jubileusze bieżącego roku, zostało przyjęte przez słuchaczy z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem. Zgodnie z pomysłem prof. M. Adamczyka, rozważania, dotyczące największych osiągnięć II Rzeczypospolitej, a także wzorców wartości i postaw, jakie prezentowały pokolenia Polaków, które po ponad stu latach niebytu państwowego odradzały Rzeczpospolitą, wzbogaciła pieśń wojskowa „Bywaj dziewczę zdrowe” w wykonaniu chóru kameralnego „Fermata”.

Miłym akcentem inauguracji było przyznanie prof. Mieczysławowi Adamczykowi Medalu Wolności i Demokracji im. Stanisława Mikołajczyka, który, w imieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza, wręczył Rektorowi dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i prezes Zarządu Głównego LTN-K. Warto nadmienić, ze prof. M. Adamczyk jest jednym z pierwszych odznaczonych tym nowo ustanowionym medalem.

Natomiast podziękowanie dla JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej za wspieranie twórczości pisarskiej Jana Chruślińskiego wręczył Prezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Stanisław Nyczaj wyraził swe ogromne uznanie dla wsparcia, jakiego prof. M. Adamczyk udzielił początkującemu wówczas pisarzowi w wydaniu dwu pierwszych jego książek, co umożliwiło mu pomyślny start literacki. Był to początek dalszej kariery wspomnianego autora, uhonorowanego później m.in. nagrodą literacką im. Stefana Żeromskiego w 2014 r. oraz nagrodą literacką na Polskim Festiwalu Sztuki „Orzeł” w roku 2016.

Podczas inauguracji studenci, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazali się szczególnymi osiągnięciami naukowymi lub mieli udział w życiu społecznym uczelni uhonorowani zostali Stypendiami Specjalnymi Rektora „Primus inter pares”. Łącznie w czasie istnienia uczelni było już 425 laureatów tej nagrody. Prof. Mieczysław Adamczyk pogratulował sukcesów wszystkim wyróżnionym studentom.

W dalszej części uroczystości Jego Magnificencja Rektor dokonał uroczystej immatrykulacji studentów I roku, którzy rozpoczynają naukę we Wszechnicy.

Niezwykle interesujący wykład inauguracyjny na temat „Młodzież polska w walce o niepodległość Rzeczypospolitej” wygłosił prof. dr hab. Adam Winiarz. Ilustracją muzyczną wykładu była piosenka „Batiary i Antki” w pięknym wykonaniu Wiesławy Barcickiej oraz Bogusława Olczyka, wybitnego instrumentalisty, który do perfekcji opanował sztukę gry na ksylofonie. Jego wirtuozerię uczestnicy uroczystości podziwiali podczas koncertu w wykonaniu trio kameralnego CON DYNAMICO.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: