Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

PANEL POLSKO-NIEMIECKI

Ostatnia aktualizacja 04 czerwca 2018 r.

W związku z pobytem we Wszechnicy Świętokrzyskiej dr. Zygmunta Sawickiego, pedagoga i koordynatora Eliteschule des Sports w Obersdorfie, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki zorganizował dla wykładowców polsko-niemiecki panel. W dyskusji z gościem z zagranicznej uczelni udział wzięli profesorowie: Edward Mleczko, Romuald Lewicki, Marian Bukowiec oraz Janusz Zdebski, a także dr Bogdan Gawron.

Podczas panelu skonfrontowano występujące w obu krajach aktualne problemy, związane ze spontaniczną aktywnością fizyczną młodzieży w czasie wolnym.

Dyskusja wykazała brak zdecydowanych różnic w zachowaniach młodzieży w czasie wolnym w obu krajach. Ogromna mobilność współczesnych społeczeństw przyczynia się do uniformizacji zachowań młodych ludzi. Podobnie jak w Polsce, również młodzież niemiecka zbyt wiele czasu spędza w Internecie, jednakże bogata i łatwo dostępna infrastruktura sportowa w Niemczech stanowi w większym stopniu przeciwwagę dla komputera i gier.

W Bawarii, położonej u podnóża Alp, szczególnie popularne, również wśród młodzieży, są sporty zimowe. Do ich uprawiania przyczyniają się m.in. tradycje aktywności fizycznej u naszych zachodnich sąsiadów. Pozwalają na to również wyższa zasobność finansowa mieszkańców Bawarii oraz bliskość Austrii i Szwajcarii. Tutaj dyskutanci dostrzegli wyraźną różnicę, gdyż aktywność fizyczna młodzieży w Polsce w okresie zimowym jest niższa, głównie z powodu słabszej infrastruktury sportowej.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: