Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

PRZEDSTAWICIELE KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN GOŚCILI NA WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 26 października 2017 r.

Pod koniec października 2017 r. miłą wizytę w naszej uczelni złożyły pracownice Uniwersytetu w Shumen w Bułgarii. Dr Neli Stoycheva Dimitrova oraz dr Teodora Zhelyazkova Ignatova, będące nauczycielami akademickimi na Wydziale Edukacji bułgarskiej uczelni, a także dr Mariana Apostolova Peteva, dyrektor biblioteki uniwersyteckiej w Shumen odwiedziły Wszechnicę Świętokrzyską w ramach programu Erasmus+.


Jednym z głównych punktów pobytu było przeprowadzenie zajęć warsztatowych w Przedszkolu Samorządowym nr 24 oraz Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, z którymi Wszechnica od wielu lat współpracuje i których pracownicy należą do grupy naszych interesariuszy zewnętrznych. Zarówno grupa przedszkolna, jak i klasa I w szkole podstawowej uczestniczyły w niezwykle atrakcyjnych zajęciach ruchowo-tanecznych poprowadzonych przez naszych gości. Dzieci zaprezentowały też przygotowane wcześniej programy artystyczne, zabawy ruchowe i zajęcia edukacyjne.

Studenci uczelni mieli okazję wysłuchać wykładów na temat „System pedagogiczny wspierający kreatywną aktywność techniczną dzieci w przedszkolu” oraz „Biblioteka uniwersytecka, jej zbiory i dostęp cyfrowy”, wygłoszonych przez dr Neli Dimitrovądr Marianę Petevą. Dr Teodora Ignatova zaktywizowała studentów wychowania fizycznego do czynnego udziału w zajęciach ruchowych z aerobiku, zumby i nauki tańca bułgarskiego. Uczestnicy zajęć wykazali się dużą aktywnością i pełnym zaangażowaniem podczas wykonywania forsownych ćwiczeń zaproponowanych przez dr T. Ignatową, będącą reprezentantką Bułgarii w gimnastyce artystycznej.

20 października na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym, a 21 – na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki odbyły się też międzynarodowe panele dyskusyjne z udziałem gości z Bułgarii oraz pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni. Miały one ścisły związek z tegorocznymi obchodami 30-lecia programu Erasmus+. Fakt ten podkreślali przewodniczący spotkaniom dziekani poszczególnych jednostek: dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska oraz prof. dr hab. Janusz Zdebski. Poza refleksjami na temat ważności i potrzeby istnienia europejskiego programu wymiany akademickiej, omówiono również sposoby kształcenia nauczycieli w Bułgarii i w Polsce, dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed obydwoma systemami oświatowymi oraz zastanawiano się nad kierunkami ich zmian. Podczas spotkania na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki poruszono kwestie związane z aktywnością fizyczną młodzieży w obu krajach. Uczestnicy spotkania podzielili się też swoimi obserwacjami na ten temat zdobytymi podczas wyjazdów zagranicznych do uczelni partnerskich z innych krajów europejskich. Wskazywano też bariery tej aktywności. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników panelu spotkało się wystąpienie, jakie na ten temat wygłosił prof. zw. dr hab. Edward Mleczko, wybitny specjalista w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, od wielu lat zajmujący się zagadnieniami motoryczności człowieka, jego sprawności i aktywności.

W czasie między zajęciami pracownice Uniwersytetu w Shumen zwiedziły obiekty Wszechnicy: sale wykładowe i ćwiczeniowe, bibliotekę oraz pomieszczenia dziekanatów.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: