Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Zainteresowanie wolontariatem studentów w Universita Degli Studi di Enna „Kore” we Włoszech

Ostatnia aktualizacja 5 lipca 2017 r.

W czerwcu 2017 r. w ramach programu Erasmus+ pracownice Wszechnicy Świętokrzyskiej, dr Renata Kowalmgr Aldona Gorlowska, wyjechały do Uniwersytetu w Ennie na Sycylii. Podczas spotkania z kierownictwem biura Erasmusa włoskiej uczelni omówiono warunki i procedury związane z wymianą międzyuczelnianą studentów oraz dopełniono formalności związanych z dokumentacją podróży.

Dr R. Kowal oraz mgr A. Gorlowska miały również możliwość zwiedzić całkowicie nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, a także zapoznać się z jej bardzo ciekawą strukturą organizacyjną, zasobami i funkcjonowaniem. W trakcie kwerendy w różnych działach biblioteki panie dowiedziały się, iż cały zasób służy nie tylko studentom oraz wykładowcom uczelni, ale także szerszemu środowisku miasta czy regionu.

Dr R. Kowal spotkała się z grupą studentów, których zapoznała z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi działalności wolontariackiej w Polsce. Dodatkowo przedstawiła studentom prezentację multimedialną na temat historii i oferty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Omówiła też zadania studenckich kół zainteresowań funkcjonujących w naszej uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Karier i Międzywydziałowej Sekcji Wolontariatu, których jest opiekunem.

W czasie wolnym od spotkań i zajęć na uczelni pracownice odwiedziły najciekawsze miejsca historycznego miasta Enna ze średniowiecznymi tradycjami, m.in. Zamek Lombardzki, XIV-wieczną Katedrę Najświętszej Marii Panny, Teatr Garibaldi czy Centrum Kultury Literackiej.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: