Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

IV STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 02 czerwca 2017 r.

IV Studencja konferencja Naukowa

27 maja 2017 r. w murach naszej uczelni odbyła się IV Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem Aktywność fizyczna jako czynnik oddziaływania na zdrowie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii, zorganizowana przez Katedrę Wychowania Fizycznego, Katedrę Fizjoterapii oraz Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS”. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Przybyłych na konferencję prelegentów i uczestników w imieniu Rektora Wszechnicy oraz własnym, przywitał Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski. Wykład wprowadzający na temat Zachowań zdrowotnych fizjoterapeutów jako promotorów i edukatorów zdrowia wygłosił opiekun Koła Naukowego dr Sławomir Kozioł.

Następnie licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali referatów, poruszających problematykę z zakresu fizjoterapii i wychowania fizycznego. W pierwszej części konferencji wystąpienia dotyczyły m.in. higieny w wybranych dyscyplinach sportowych (Aleksander Wójciak – III r. Fizjoterapia), hipoterapii jako nowoczesnej formy rehabilitacji (Erwin Brachowicz – III r. Fizjoterapia), form aktywności stosowanych w chorobach Alzheimera i Parkinsona (Anita Opozda, Grzegorz Kostka – II r. Fizjoterapia) oraz turnusów rehabilitacyjnych (Beata Kipirzepa-Frątczak, Dariusz Skorupa – II r. Fizjoterapia).

W drugiej części studenci mówili o warsztatach terapii zajęciowej jako aktywności osób niepełnosprawnych (Jacek Giemza – II r. Fizjoterapia), znaczeniu aktywności fizycznej we współczesnej cywilizacji (Katarzyna Drab – II r. Fizjoterapia) oraz obiektywizacji w sporcie i rehabilitacji (Łukasz Oleksy – absolwent kierunku Fizjoterapia, student I r. Wychowania fizycznego II stopnia).

Obradom przewodniczył student Łukasz Oleksy oraz dr Sławomir Kozioł.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: