Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

PRACOWNICY WSZECHNICY W UNIVERSITY OF SHUMEN W BUŁGARII

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2017 r.

Pracownicy Wszechnicy w University of Shumen w Bułgarii

Od 17 do 23 maja 2017 roku pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej mgr Wiesława Barcicka, mgr Marek Dutkiewicz oraz mgr Aldona Gorlowska odbyli wizytę w ramach programu Erasmus+. Głównym jej celem było zapoznanie się ze strukturą i organizacją uczelni partnerskiej, programami kształcenia, a także pracą biura Erasmus+ w Shumen. Podczas wizyty przedstawiciele Wszechnicy mieli również okazję dokonać prezentacji osiągnięć i dokonań naszej Alma Mater.

Mgr Wiesława Barcicka przeprowadziła zajęcia dydaktyczne z grupą studentów kierunku kształcenie pedagogiczne, podczas których zapoznała ich z metodą umuzykalniania małych dzieci według teorii Edwina Gordona. Następnie, w ramach warsztatów, studenci poznali polskie tańce narodowe, w tym poloneza i krakowiaka oraz ludową polkę. Ponadto zaznajomili się z historią powstania tych tańców.

Mgr Marek Dutkiewicz prowadził rozmowy merytoryczne w Katedrze Pedagogiki ze specjalnością wychowanie fizyczne, gdzie przedstawił programy kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne na naszej uczelni oraz omawiał osiągnięcia sportowe naszych studentów i olimpijczyków. Przekazywane informacje wzbudziły duże zainteresowanie ze strony tamtejszej kadry nauczycielskiej.

Z kolei mgr Aldona Gorlowska, wspólnie z koordynatorką University of Shumen, uzupełniła dokumentację związaną z realizacją umowy partnerskiej oraz wręczyła zaproszenia nauczycielom akademickim bułgarskiego uniwersytetu, którzy odwiedzą Wszechnicę w październiku bieżącego roku.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu zwiedzili Główną Bibliotekę Uczelnianą oraz poznali pracę wydawnictwa uczelnianego, a także uczestniczyli w uroczystościach związanych z zakończeniem roku akademickiego, których częścią był festyn sportowo-rekreacyjny dla studentów kierunków: pedagogicznego, matematyczno-przyrodniczego i technicznego. Pracownicy Katedry Wychowania Fizycznego wyrazili chęć dalszego rozwoju współpracy z naszą uczelnią. Zapowiedzieli też, że w najbliższym czasie podejmą starania o zorganizowanie rewizyty w celach dydaktycznych we Wszechnicy Świętokrzyskiej w ramach programu Erasmus+.
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: