Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

III STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2017 r.

III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem "Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza"

22 kwietnia 2017 r. odbyła się III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji we współpracy z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Turystyki. Patronat na konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Konferencja wpisała się w cykl spotkań, organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas których prelegenci prezentują swoje aktualne spostrzeżenia, wynikające z zainteresowań badawczych związanych między innymi z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka otworzyła konferencję oraz przywitała prelegentów, jej uczestników i gości. Wykład wprowadzający na temat „Człowiek w medialnej rzeczywistości” wygłosił dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski.

Wystąpienia wygłoszone w pierwszej części konferencji obejmowały różnorodną problematykę. Z zakresu pedagogiki podejmowano zagadnienia poziomu rozwoju społecznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną (Paula Fijas – studentka I roku studia II stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), czy rozwijania uzdolnień plastycznych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (Magdalena Malinowska – studentka I roku, studia II stopnia, kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). Znalazły się również wystąpienia z zakresu turystyki historycznej (mgr Konrad Maj – absolwent kierunku turystyka i rekreacja) oraz wykorzystywania czasu wolnego Grzegorz Cudejko (student I roku studia II stopnia, kierunek: wychowanie fizyczne).

Drugą część konferencji zdominowała problematyka pedagogiczna. Swój referat nt. Autorytet nauczyciela w opinii uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej zaprezentowała Agata Zielińska, studentka II roku, studia II stopnia, kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Lidia Czerwińska, studentka III roku, studia I stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, omówiła zagadnienia wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami mowy, natomiast Milena Baran (studentka III roku, studia I stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) skupiła się na skuteczności nagradzania i karania dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii ich rodziców. Iga Bielecka (studentka II roku, studia II stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: interwencja kryzysowa) swoje wystąpienie poświęciła problematyce DDA, wywołując wiele emocji wśród studentów i gości.

Elementem końcowym był krótki spektakl zaprezentowany przez pacjentów Ośrodka San Damiano pt. Upadek. Autorką i reżyserem była mgr Iwona Kasztan (absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunku pedagogika, specjalność: interwencja kryzysowa).

Obradom przewodniczył mgr Grzegorz Łukaszczyk (absolwent kierunku turystyka i rekreacja) oraz dr Renata Kowal.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: