Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Naszej studentki – Marty Turoboś

Ostatnia aktualizacja 2 lutego 2017 r.

Marta Turoboś

W dniu 12 grudnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin podjął decyzję o przyznaniu stypendium Marcie Turoboś - studentce II roku Wychowania fizycznego II stopnia. Nasza reprezentantka znalazła się w gronie 709 stypendystów. Lista wszystkich nagrodzonych zamieszczona jest na stronie internetowej resortu.

Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w roku akademickim 2016/2017. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom – informuje ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

Gratulujemy serdecznie Pani Marcie i życzymy dalszych sukcesów w sporcie, jak również w życiu prywatnym.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: