Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Szkolenie oraz warsztaty praktyczne

Ostatnia aktualizacja 15 stycznia 2017 r.

W dniu 14 stycznia 2017 r. (sobota) odbyło się szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi, dla studentów kierunku Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne I i II stopnia.

Tematyka warsztatów to:

1. Nowoczesne metody biomechanicznej analizy ruchu

2. Elektrostymulacja funkcjonalna w rehabilitacji neurologicznej – wykorzystanie nowoczesnych technologii do stymulacji kończyn górnych i dolnych


Otwarcia dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Janusz Zdebski. Całość szkolenia oraz warsztaty praktyczne poprowadzili instruktorzy firmy TECHNOMEX Sp. z o.o. z Gliwic. Pani Joanna Roziak oraz Pan Piotr Czapla. Szkolenie było kolejnym już spotkaniem z serii już zrealizowanych inicjatyw, które zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” oraz Katedry Fizjoterapii oraz Wychowania Fizycznego.

Na wstępie omówiono podstawowe pojęcia dotyczące biomechaniki. Szczegółowo zostało przedstawione rozdzielenie biomechanicznej analizy ruchu na parametry kinematyczne, kinetyczne oraz związane z elektromiografią powierzchniową. Pokazano także różnice pomiędzy metodami stosowanymi kiedyś, a obecnie. Skupiono się na dwóch metodach analizy ruchu. Pierwszą był system optoelektroniczny „BTS” do analizy ruchu 3D, w którym wykorzystywanych jest kilka kamer emitujących promieniowanie podczerwone. Drugą metodą była analiza ruchu za pomocą czujników inercyjnych mocowanych na ciele badanego. Do tego wykorzystany został system MyoMotion firmy Noraxon, który był także wykorzystany podczas części praktycznej. Omówiono zastosowania tych systemów w różnych dziedzinach takich jak: sport, rehabilitacja czy badania naukowe.

W drugiej części szkolenia zaprezentowano nowoczesne technologie, wykorzystywane w rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Omówiono zastosowanie elektrostymulacji dla mięśni odnerwionych za pomocą austriackiego aparatu Stimulette den2x, a także zastosowanie urządzeń firmy Bioness do elektrostymulacji tzw. opadającej stopy oraz elektrostymulacji kończyny górnej.

Podczas szkolenia wykorzystano prezentację multimedialną, w której przedstawiono informacje zarówno na temat samej specyfikacji urządzeń, jak i wykorzystaniu u konkretnych grup pacjentów oraz potwierdzeniu ich skuteczności w literaturze naukowej. Następnie odbyła się część pokazowa, na której uczestnicy prezentacji mogli zobaczyć stymulację nerwu strzałkowego za pomocą urządzenia Bioness L300.

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki planuje zorganizowanie kolejnego spotkania z tego cyklu.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: