Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

II Konferencja studencka
„Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza”

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2016 r.

23 kwietnia 2016 r. w siedzibie uczelni odbyła się konferencja naukowa nt. „Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza”. Było to drugie z zaproponowanego i objętego patronatem przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka cyklu spotkań, organizowanych przez studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas których młodzi ludzie prezentują swój dorobek naukowy.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele obu wydziałów. Obradom przewodniczył mgr Grzegorz Łukaszczyk, który ukończył studia na kierunku turystyka i rekreacja w 2012 roku.

Konferencję otworzyła Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka, zaś wykład wstępny wygłosił Kierownik Katedry Edukacji, Kultury i Historii prof. dr hab. Adam Winiarz. Następnie licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali referatów, poruszających problematykę z zakresu pedagogiki oraz turystyki. Wystąpienia dotyczyły m.in. wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, wspierania zdolności dzieci w środowisku wiejskim, czy rozwijania uzdolnień plastycznych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja mówili o turystyce zdrowotnej i SPA oraz jeździe konnej jako formie rekreacji.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: