Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

II Konferencja studencka
„Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza”

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2016 r.

23 kwietnia 2016 r. w siedzibie uczelni odbyła się konferencja naukowa nt. „Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza”. Było to drugie z zaproponowanego i objętego patronatem przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka cyklu spotkań, organizowanych przez studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas których młodzi ludzie prezentują swój dorobek naukowy.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele obu wydziałów. Obradom przewodniczył mgr Grzegorz Łukaszczyk, który ukończył studia na kierunku turystyka i rekreacja w 2012 roku.

Konferencję otworzyła Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka, zaś wykład wstępny wygłosił Kierownik Katedry Edukacji, Kultury i Historii prof. dr hab. Adam Winiarz. Następnie licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali referatów, poruszających problematykę z zakresu pedagogiki oraz turystyki. Wystąpienia dotyczyły m.in. wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, wspierania zdolności dzieci w środowisku wiejskim, czy rozwijania uzdolnień plastycznych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja mówili o turystyce zdrowotnej i SPA oraz jeździe konnej jako formie rekreacji.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: