Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

WIZYTA PRACOWNIKÓW UCZELNI NA UNIWERSYTECIE W CORDOBIE

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2015 r.


W dniach 14-21 maja 2015 roku w ramach programu Erasmus+ Staff dr Justyna Palacz oraz mgr Monika Krzemińska gościły na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Cordobie (Hiszpania). Organizacją wizyty ze strony hiszpańskiej zajęła się dr Antonia Ramirez Garcia, która jest Dziekanem partnerskiego wydziału (Faculty of Education and Science), a jednocześnie koordynatorem programu Erasmus+.

W trakcie pobytu odbyły się spotkania z pracownikami Wydziałowego Biura Erasmus+, w czasie których poruszano kwestie związane z kształceniem nauczycieli w Polsce i w Hiszpanii. Rozmawiano także o ewentualnych możliwościach rozszerzenia lub zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami. Omówiono też szczegóły dotyczące planowanego przyjazdu studentów z Hiszpanii, którzy w przyszłym roku akademickim realizować będą część studiów na Wszechnicy.

Dzięki gościnnemu przyjęciu Panie miały możliwość zapoznania się ze sposobem działania, infrastrukturą oraz wyposażeniem naukowo-dydaktycznym wydziału.

Dr J. Palacz wygłosiła wykłady w języku angielskim dla studentów gościnnego wydziału. Tematyka zajęć dotyczyła kultury polskiej oraz wielokulturowości w naszym kraju, a także aktywności fizycznej Polaków w czasie wolnym. Wykłady spotkały się z ciepłym przyjęciem studentów.

Niezwykle interesujące okazało się spotkanie z pracownikami Uczelnianego Biura Współpracy Międzynarodowej, podlegającego bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu. Przedstawicielki Wszechnicy zwiedziły imponujący budynek Rektoratu oraz poznały strukturę uczelni, jej organizację i historię.

Dr Justyna Palacz i mgr Monika Krzemińska wzięły też udział też w spotkaniu o charakterze międzynarodowym, w którym, prócz reprezentantów władz Uniwersytetu w Cordobie, udział wzięły również pracownice Uniwersytetu we włoskiej Weronie. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także rozmów na temat międzyuczelnianej współpracy.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: