Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

14.12.2012 r. – konferencja naukowa „Kwestie socjalne” zorganizowana przez Katedrę Pracy Socjalnej we współpracy z Kołem Naukowym Pracy Socjalnej Wszechnicy Świętokrzyskiej.


Konferencje poświecone tematyce pracy socjalnej stały się tradycją w naszej uczelni, zapoczątkowaną w 2009 roku przez Panią Profesor Danutę Piekut-Brodzką. W tym roku już po raz czwarty Katedra Pracy Socjalnej we współpracy z Kołem Naukowym Pracy Socjalnej Wszechnicy Świętokrzyskiej zorganizowała konferencję naukową, tym razem pod nazwą „Kwestie socjalne”. Była ona kierowana do studentów kierunku „praca socjalna”, a także wszystkich, którym w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym bliskie są zagadnienia pracy socjalnej.

Konferencję otworzył JM Rektor prof. Janusz Zdebski, głos zabrała również Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Marzena Pękowska. Referaty wygłosili pracownicy naukowi naszej uczelni, praktycy pracy socjalnej, ale także studenci II i III roku „pracy socjalnej”, dla których ten występ był pierwszym takim doświadczeniem w życiu.

Zaprezentowane referaty dotyczyły zarówno problematyki odbiorców pracy socjalnej (m. in. dzieci, bezdomni, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby starsze, niepełnosprawne intelektualnie, uzależnione od narkotyków i alkoholu, chore psychicznie, niedowidzące i niewidome, osoby doznające przemocy w rodzinie, bezrobotne), jak i sposobów usprawniania działań pracowników socjalnych (wykorzystanie wolontariatu, superwizja w pracy socjalnej).

Studentom serdecznie gratulujemy udanego debiutu.

Konferencja odbyła się 14 grudnia 2012 r. we Wszechnicy Świętokrzyskiej. Za życzliwość i wsparcie tej inicjatywy organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi prof. Mieczysławowi Adamczykowi.
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: