Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

15-30.09.2009 r. - Jubileuszowy X Festiwal Nauki w Kielcach, w organizację którego aktywnie włączyli się również pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej uczelni


W ramach festiwalu odbyło się wiele spotkań, wystaw, prezentacji, w której wzięło udział bardzo wielu mieszkańców naszego miasta.

Dzięki przychylności JM Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka część imprez odbyło się na terenie Wszechnicy, a pracownicy uczelni czynnie włączyli się w ich organizację. Zaproponowali wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone dwóm grupom zagadnień. Pierwszy zakres tematyczny to pomoc rodzicom, wychowawcom i opiekunom w działaniach wychowawczych oraz we wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka. Prof. Teresa Giza podczas wykładu pt. Jak odkrywać i rozwijać zdolności dziecka przedstawiła zasady identyfikowania i wspierania rozwoju zdolności w poszczególnych fazach życia dziecka. Mgr Wiesława Barcicka zrealizowała zajęcia muzyczne z udziałem dzieci.

Podczas tego spotkania rodzice maluchów mogli dowiedzieć się, jakimi metodami wspierać rozwój psychomotoryczny swoich pociech. Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska zaproponowała warsztaty pod nazwą Jak wychować seksualnie swoje dziecko. Zajęcia miały na celu oswojenie rodziców i opiekunów z procesem edukacji seksualnej dziecka, dostarczyły metod przekazywania wiedzy oraz kształtowały pozytywne postawy wobec seksualności dziecka. Drugi temat zajęć dotyczył chorób narządu głosu. Zajęcia skierowane były do nauczycieli, wykładowców itp. Mgr Piotr Pasiński zrealizował warsztaty pt. Choroby narządu głosu u nauczycieli: profilaktyka, diagnoza, terapia. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie typowe błędy i nawyki w artykulacji powodują zaburzenia wymowy.Do pobrania prezentacja przygotowana przez panią prof. dr hab. Teresę Gizę pt. Jak odkrywać i rozwijać zdolności dziecka? (pobierz 4,01 MB)

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: