Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Koło Naukowe Pracy Socjalnej


Koło Naukowe Pracy Socjalnej powstało na Wszechnicy Świętokrzyskiej w 2009 r. z inicjatywy prof. dr hab. Danuty Piekut-Brodzkiej. Obecnie liczy ponad 50 członków, w większości studentów pracy socjalnej naszej uczelni.

Cele Koła to:

 1. Prowadzenie badań z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej i proponowanie wdrażania ich wyników do praktyki pracy socjalnej.
 2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu pracy socjalnej oraz kształtowanie postaw zgodnych z kodeksem etycznym pracownika socjalnego.
 3. Integracja członków Koła ze środowiskiem pracowników socjalnych.
 4. Wymiana doświadczeń z instytucjami oraz organizacjami naukowymi i społecznymi krajowymi i zagranicznymi.
 5. Szerzenie idei wsparcia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, upośledzonych socjalnie.
 6. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

Swoje cele Koło realizuje poprzez:

 1. Opracowywanie własnych projektów zmian dotyczących funkcjonowania systemu wsparcia społecznego oraz prezentowanie opinii, wniosków i postulatów w tym zakresie.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami oświatowymi i organizacjami społecznymi.
 3. Aktywizowanie członków Koła do działalności pomocowej w społeczności lokalnej.
 4. Konferencje i obozy naukowe, kursy, wykłady, odczyty a także wystawy, pokazy, sondaże, imprezy kulturalno-rekreacyjne.
 5. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji o zawodzie pracownika socjalnego i działalności Koła.
 6. Popularyzację zawodu pracownika socjalnego w społeczeństwie i podnoszenie jego rangi społecznej.
 7. Wydawanie własnych publikacji i opracowań do użytku wewnętrznego i ogólnego.

Opiekunem naukowym Koła jest pani dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska.

Wszystkich chętnych zapraszamy, nie tylko studentów prasy socjalnej!!!

Napisz do nas

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: