Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 'HUMANITAS' - home
Dokumenty
Statut
Zarząd

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej "HUMANITAS"

Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Humanitas” powstało z inicjatywy studentów w grudniu 2014 roku. Zrzesza studentów, a także absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. Główne cele działalności Koła koncentrują się wokół stwarzania możliwości rozwijania aktywności naukowej i organizacyjnej studentów, wykorzystania potencjału i umiejętności twórczych środowiska studenckiego oraz mobilizacji do zwiększania samodzielności i inicjatywy wymiany myśli i poglądów naukowych. Swoje cele Koło realizuje m. in. poprzez organizowanie i udział w różnorodnych formach pracy naukowej (seminaria, konferencje, wystawy okolicznościowe itp.), organizowanie warsztatów, odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości, projekcji filmów itp.


Siedziba Koła:

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce


Opiekun naukowy:

dr Katarzyna Palka


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: