Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 'HUMANITAS' - home
Dokumenty
Statut
Zarząd

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej "HUMANITAS"

Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Humanitas” powstało z inicjatywy studentów w grudniu 2014 roku. Zrzesza studentów, a także absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. Główne cele działalności Koła koncentrują się wokół stwarzania możliwości rozwijania aktywności naukowej i organizacyjnej studentów, wykorzystania potencjału i umiejętności twórczych środowiska studenckiego oraz mobilizacji do zwiększania samodzielności i inicjatywy wymiany myśli i poglądów naukowych. Swoje cele Koło realizuje m. in. poprzez organizowanie i udział w różnorodnych formach pracy naukowej (seminaria, konferencje, wystawy okolicznościowe itp.), organizowanie warsztatów, odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości, projekcji filmów itp.


Siedziba Koła:

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce


Opiekun naukowy:

dr Katarzyna Palka


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: