Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Kursy i szkolenia

Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2023/2024.


Kandydaci:

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie minimum średnie.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Program kursu zgodny jest z wytycznymi wskazanymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. edukacji narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Omawiane podczas proponowanego kursu zagadnienia ujęto w kilku blokach tematycznych. Dotyczą one m.in. zagadnień związanych z obowiązkami wychowawcy grupy, zajęć ruchowych, turystycznych, artystycznych. Uczestnicy kursu zapoznają się też z aktualnymi przepisami określającymi warunki wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zdobyte po ukończeniu kursu uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Czas trwania:

36 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.30-14.00
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.30–14.00)
+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)