Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Kursy i szkolenia

Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2023/2024.


Kandydaci:

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie minimum średnie.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Program kursu zgodny jest z wytycznymi wskazanymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. edukacji narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Omawiane podczas proponowanego kursu zagadnienia ujęto w kilku blokach tematycznych. Dotyczą one m.in. zagadnień związanych z obowiązkami wychowawcy grupy, zajęć ruchowych, turystycznych, artystycznych. Uczestnicy kursu zapoznają się też z aktualnymi przepisami określającymi warunki wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zdobyte po ukończeniu kursu uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Czas trwania:

36 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.30-14.00
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.30–14.00)
+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)