Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający:
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci:

Kurs kierowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do właściwego udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy zdobędą niezbędne przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne, dotyczące m.in.:

  • rozpoznania i oceny zagrożenia na miejscu wypadku;
  • właściwej organizacji i metod udzielania pierwszej pomocy (standard BLS);
  • samodzielnego wezwania na miejsce zdarzenia wykwalifikowanej pomocy medycznej.

Czas trwania:

8 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)