Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający:
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2022/2023.


Kandydaci:

Kurs kierowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do właściwego udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy zdobędą niezbędne przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne, dotyczące m.in.:

  • rozpoznania i oceny zagrożenia na miejscu wypadku;
  • właściwej organizacji i metod udzielania pierwszej pomocy (standard BLS);
  • samodzielnego wezwania na miejsce zdarzenia wykwalifikowanej pomocy medycznej.

Czas trwania:

8 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)