Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Teresa Giza

Podstawy pracy z uczniem zdolnym

Kielce 2011

Stron: 167, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-12-2

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Monografia dotyczy wybranych problemów pedagogiki zdolności. Książka ma na celu wprowadzenie do tej dyscypliny i pokazanie podstaw teoretyczno-praktycznych pracy ze zdolnymi. Ostatnie lata to okres wzmożonego zainteresowania polityków oświatowych zagadnieniem edukacji osób zdolnych. Wytyczone kierunki reform pozwalają przypuszczać, że podstawowa wiedza z obszaru pedagogiki zdolności stanie się potrzebna i przydatna w pracy wszystkich nauczycieli i pedagogów.

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje teoretyczne podstawy pracy z uczniami zdolnymi. Składa się na to rys historyczny, określenie dziedziny pedagogiki zdolności, wyjaśnienia terminologiczne i wskazanie głównych teorii zdolności. W następnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę zdolności ogólnych i kierunkowych, uczniów zdolnych, czynników sprzyjających rozwojowi zdolności oraz prawnych uregulowań wspierania zdolnych. Najobszerniejszy rozdział traktuje o formach oraz metodach kształcenia i opieki nad zdolnymi Odrębny fragment poświęcono nauczycielom uczniów zdolnych i problemom ich pracy. W dalszej kolejności pokazano przykłady działań praktycznych w obszarze edukacji zdolnych. Nieodzownym elementem pracy z uczniami zdolnymi będzie przygotowanie ich do trudu autokreacji. Ostatni rozdział książki dotyczy zaangażowania we własny rozwój ludzi zdolnych.

Zadaniem książki jest wsparcie osób pracujących z uczniami zdolnymi w ukształtowaniu własnych poglądów oraz własnych pomysłów praktycznych na rozpoznawanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży. Nie ma jednej recepty na model diagnozowania i wspierania zdolności. Konkretne rozwiązania muszą być zawsze związane z indywidualnymi potrzebami uczniów oraz możliwościami ich wspomagania. Każdy projekt powinien być tworzony indywidualnie. Rozwój potencjałów jest możliwy poprzez ich rozpoznawanie oraz wspieranie w toku odpowiedniego zorganizowania oddziaływań edukacyjnych, przy uwzględnieniu wpływów środowiskowych oraz aktywności własnej człowieka.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: