Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Agata Chabior

Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości

Kielce 2011

Stron: 129, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-08-5

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Ksiązka jest próbą pokazania, że szeroko rozumiana aktywność ludzi w okresie późnej dojrzałości sprzyja ich lepszemu życiu, podnosi jakość codziennej egzystencji i pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie i partnerskie. Aktywność uznano za warunek konieczny pomyślnego rozwoju człowieka i jego funkcjonowania w świecie, podstawowy czynnik regulacji związku ludzi z otoczeniem. O kierunku i natężeniu aktywności każdorazowo decyduje sytuacja jednostki, jej stan wewnętrzny i stan otoczenia, zawsze w ramach struktury tej podstawowej zależności. Aktywność zawsze jest określoną formą działalności ludzkiej, nakierowaną na osiągnięcie wytyczonego celu i zaspokojenie potrzeby, współcześnie wysoko koreluje się ją z jakością życia w okresie starości.

Podjęta została także tematyka aktywizacji, rozumianej jako proces tworzenia nowych i optymalizacji już istniejących warunków i możliwości do tego, aby ludzie w okresie późnej dojrzałości mogli realizować różnorakie formy aktywności i rozwijać zainteresowania. Aktywność i aktywizacja osób starszych potraktowane zostały jako procesy współwyznaczające style starzenia się, a tym samym warunkujące życie na emeryturze.

W celu potwierdzenia tych tez zanalizowano i przedstawiono znaną literaturę przedmiotu oraz odwołano się do wycinkowych badań przeprowadzonych w kieleckich klubach seniora. Praca ma więc charakter teoretyczno-empiryczny i kierowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, głównie: pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i środowiskowej, interwencji kryzysowej oraz wszystkich pracowników służb socjalnych, dla których życie ludzi starszych jest codziennym doświadczeniem.

Książka potwierdza tezę, że aktywność, zwłaszcza realizowana w okresie starości, w całej różnorodności jej rodzajów i pełnionych funkcji pozwala seniorom adoptować się do wymogów rzeczywistości, uczy radzić sobie w nowych sytuacjach, wykorzystywać osiągnięcia techniki i cywilizacji, korzystać z uroków życia i cieszyć się czasem późnej dojrzałości.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: