Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów

Pod redakcją Bożeny Zawadzkiej

Kielce 2011

Stron: 373, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-49-7

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Zawiera:

Część I
Rola fizjoterapii w profilaktyce i terapii zaburzeń i schorzeń wynikających z zagrożeń cywilizacyjnych
 • Jarosław Dąbrowski, Barbara Wybraniec-Lewicka, Romuald Lewicki, Sławomir Chaberek, Dariusz Szydłowski: Analiza zaburzeń statyki ciała dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem topografi i Moiré´a;
 • Romuald Lewicki, Robert Dutkiewicz, Maciej Bryk: Wpływ metod usprawniania na stan psychofizyczny ludzi starszych;
 • Maria Elżbieta Kempa: Wkład Krystyny Dobosiewicz do profilaktyki i terapii skolioz idiopatycznych u dzieci i młodzieży;
 • Marian Michalski: Kompensacja i jej rola w edukacji fizycznej człowieka;
 • Anna Opuchlik: Rola aktywności ruchowej w profilaktyce schorzeń nowotworowych;
 • Edyta Suliga: Problem odchudzania się wśród gimnazjalistów z województwa świętokrzyskiego;
 • Jacek Wilczyński: Boczne skrzywienie kręgosłupa a prędkościowe parametry stabilograficzne dziewcząt i chłopców z województwa świętokrzyskiego w okresie dorastania;
 • Piotr Wróbel, Leszek Nowak, Robert Jonak: Porównanie działania terapii energotonowej i krioterapii ogólnoustrojowej w leczeniu schorzeń narządu ruchu na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów;
Część II
Wkład turystyki i rekreacji w dorobek kulturowy współczesnych społeczeństw
 • Stanisław J. Adamczyk: Kierunki i motywacja podróży misyjnych Pawła z Tarsu;
 • Stanisław J. Adamczyk: Starożytne miasta i ośrodki kultów pogańskich będące celem misji Pawła z Tarsu;
 • Ignacy Janowski, Bożena Zawadzka: Wakacyjny wypoczynek studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej;
 • Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak: Obiekty geoturystyczne w dolinie Łagowicy na odcinku Łagów–Ruda;
 • Jadwiga Kamińska: Hierarchia wartości młodzieży akademickiej a faktyczne postawy wobec aktywnego wypoczynku;
 • Jolanta Lisowska: Jazda konna – uwarunkowania uczestnictwa;
 • Tomasz Łączek, Bożena Zawadzka: Wartość aktywnych form wypoczynku w procesie wychowania dzieci i młodzieży;
 • Anna Maszorek-Szymala, Monika Sławek: Charakterystyka czasu wolnego dzieci w wieku 10–12 lat, zamieszkałych w małym mieście;
 • Ewa Nowak, Mieczysław Kozłowski: Atrakcyjność turystyczna Krasnobrodu;
 • Daniel Puciato, Anna Okrasa: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności ruchowej uczestników zajęć fi tness z Opola;
 • Stanisław Tuzinek: Rekreacja ruchowa w zapobieganiu i korekcji wad postawy ciała;
 • Ryszard Klejnowski: Klimatyczne oraz środowiskowe szanse i zagrożenia dla turystyki;
Część III
Rola wychowania fizycznego i sportu w stymulacji rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży oraz promowaniu zdrowia
 • Marian Bukowiec: Zwolnienia lekarskie z zajęć wf – porażką pedagogiczną rodziny, szkoły i służby zdrowia;
 • Stanisław Hojda: Charakterystyka sprawności motorycznej studentów podejmujących studia wychowania fi zycznego na Wszechnicy Świętokrzyskiej w latach 1999–2007;
 • Grażyna Kosiba, Jacek Szalewski: Intelektualizacja procesu wychowania fizycznego – elementem przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej;
 • Tadeusz Kuder, Karolina Błachucińska: Wybrane cechy somatyczne młodzieży gimnazjalnej z Pińczowa;
 • Cezary Kuśnierz: Motywacje dziewcząt do podejmowania treningu piłki ręcznej;
 • Waldemar Makuła: Teoria wychowania fizycznego – przedmiot nauczania w programie studiów wychowania fizycznego;
 • Paweł Fryderyk Nowak: Postawy nauczycieli katechetów wobec kultury fizycznej;
 • Aleksandra Rogowska: Zagrożenie uzależnieniami studentów aktywnych fizycznie;
 • Justyna Palacz: Nauczyciel wychowania fi zycznego promotorem aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży;
 • Stanisław Szczepański: Wpływ środowisk edukacyjnych na przygotowanie licealistów do samodzielnego podejmowania aktywności ruchowej;
 • Barbara Wybraniec-Lewicka, Bogusław Gałązka: Działalność organizacji sportu osób niepełnosprawnych na rzecz pożytku publicznego w Polsce;
 • Krzysztof Ziemba: Zastosowanie próby krążeniowo-oddechowej Testu Sprawności Fizycznej Eurofit do oceny rozwoju wytrzymałości uczniów szkół gimnazjalnych;
 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: