Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Małgorzata Porąbaniec

Środowisko życia osób niepełnosprawnych w Kielcach.
Najważniejsze potrzeby i stopien ich zaspokajania. Komunikat z badań

Kielce 2010

Stron: 113, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-59-6

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Niepełnosprawność jest trudną i złożoną kwestią społeczną, obecną w naszej cywilizacji od zarania dziejów. Liczba osób niepełnosprawnych wciąż rośnie we wszystkich grupach społecznych. Przyczyny niepełnej sprawności są bardzo różnorodne: wady wrodzone, przewlekłe choroby, wypadki oraz wydarzenia losowe powodujące niepełnosprawność.

Potrzeby osób niepełnosprawnych są bardzo zróżnicowane. Ich zaspokojenie warunkowane jest nie tylko podejmowaniem określonej aktywności przez osobę niepełnosprawną, lecz także stworzeniem mechanizmów wyrównywania szans i warunków prowadzenia godnego i niezależnego życia. Każdy człowiek dąży do zaspakajania swoich potrzeb, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości życia. Osoby niepełnosprawne posiadają takie same potrzeby jak każda jednostka w społeczeństwie i pragną być obecne we wszystkich sferach życia, z równym dostępem do zasobów zatrudnienia, edukacji, służb medycznych, socjalnych, rekreacji oraz dóbr konsumenckich. Człowiek, który odczuwa brak jakiejś potrzeby stara się ją jak najszybciej zaspokoić. Dłużej utrzymujący się stan niezaspokojonych potrzeb może powodować frustrację, agresję czy pewne zachowania społecznie nieakceptowane. Dlatego niezmiernie ważne jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wnioski przedstawione w niniejszej publikacji wymagają dalszej weryfikacji w innego rodzaju opracowaniach, składają się jednak na ogólny obraz osoby niepełnosprawnej, jej funkcjonowania w środowisku, z uwzględnieniem wyrażanych przez nią potrzeb.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: