Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Drugie studenckie seminarium Działalność wolontarystyczna wobec dziecka i rodziny


Naukowe Koło Penitencjarne wraz z sekcją Wolontariat Studencki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach dnia 17 marca 2009 r. zorganizowało II seminarium studenckie. Prelegentami seminarium byli głównie studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia „Mały Książe” - oraz Stowarzyszenia „Bądź z nami” z Warszawy.
Wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień: wolontariat alternatywą rynku pracy; wolontariat w programach redukcji szkód; wolontariat w rzeczywistości zakażonych HIV i chorych na AIDS; oraz wolontariat więźniów drogą przemiany życia.
Studenci opowiedzieli również o działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka; realizacji programu Wolontariat Studencki i o teoretyczno-prawnych aspektach działalności tego rodzaju; roli wolontariatu w readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności, a przede wszystkim programach skierowanych do dzieci i młodzieży realizowanych przez wolontariat na terenie Kielc, Krakowa oraz Tarnowa. Wystąpienia prelegentów urozmaicały prezentacje zdjęć, wykresów oraz danych empirycznych.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: