Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach jako jedna z dwóch uczelni wyższych włączyła się w realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Koordynatorem na terenie uczelni jest dr Renata Cichoń (tel. 0-665-126-430; e-mail: renata.cichon@gmail.com).
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2008 – 2013 został opracowany celem podjęcia skutecznych działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie oraz zmniejszeniem negatywnych jego skutków w życiu społecznym i rodzinnym.
Zawiera on następujące zagadnienia: analizę podstaw prawnego działania, zakres działania, opracowanie celów głównego wraz z opowiadającymi mu celami szczegółowymi, wymienia realizatorów i adresatów Programu, instytucje i organizacje współpracujące.
Przedstawia również charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, dostępne dane na temat przemocy w rodzinie w Kielcach w latach 2005 – 2006. Ważną część stanowi prezentacja szczegółowego harmonogramu działań wraz z kosztorysem oraz wskaźników osiągania celów i załączniki.
Cele, działania i zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców Kielc, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Renata Cichoń

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2008 - 2013 (pobierz)
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2021 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: