Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach jako jedna z dwóch uczelni wyższych włączyła się w realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Koordynatorem na terenie uczelni jest dr Renata Cichoń (tel. 0-665-126-430; e-mail: renata.cichon@gmail.com).
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2008 – 2013 został opracowany celem podjęcia skutecznych działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie oraz zmniejszeniem negatywnych jego skutków w życiu społecznym i rodzinnym.
Zawiera on następujące zagadnienia: analizę podstaw prawnego działania, zakres działania, opracowanie celów głównego wraz z opowiadającymi mu celami szczegółowymi, wymienia realizatorów i adresatów Programu, instytucje i organizacje współpracujące.
Przedstawia również charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, dostępne dane na temat przemocy w rodzinie w Kielcach w latach 2005 – 2006. Ważną część stanowi prezentacja szczegółowego harmonogramu działań wraz z kosztorysem oraz wskaźników osiągania celów i załączniki.
Cele, działania i zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców Kielc, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Renata Cichoń

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2008 - 2013 (pobierz)
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: