Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Uczelniana Rada Samorządu Studentów


Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS) jest współodpowiedzialna za realizację zadań uczelni, dotyczących kształcenia i wychowania. Do zadań Samorządu należy również koordynacja działalności starostów grup studenckich, inicjowanie działań zmierzających do rozwijania wśród studentów zainteresowań naukowych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, współpraca z innymi organizacjami studenckimi. Członkowie URSS aktywnie włączają się w prace Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i MONSSUN (Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych). Wspólnie z przedstawicielami innych kieleckich uczelni organizują imprezy kulturalne i rozrywkowe w ramach Juwenaliów. Corocznie urządzają też Otrzęsiny dla studentów I roku.

Siedziba URSS:
Wszechnica Świętokrzyska
ul. E. Orzeszkowej 15,
25-435 Kielce,
pokój nr 12 B (parter)
tel. 41 331 12 44 wew. 122

Opiekun Samorządu:
dr Eliza Mazur
e-mail: elizamazur@o2.pl
pok. 21B, II piętro
tel. 41 331 12 44 wew. 116

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: