Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne Wszechnicy Świętokrzyskiej - home
Dokumenty
Statut
Cele działalności
Deklaracja członkowska
Plan pracy
Wydarzenia
Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
5 listopada 2007
30 listopada 2007
styczeń 2008
4 marca 2008
7 marca 2008
listopad 2008
14 grudnia 2008
17 marca 2009

Cele działalności Naukowego Koła Penitencjarnego


Celem działalności Naukowego Koła Penitencjarnego jest samokształcenie
i rozwój wybiegający poza ramy teorii i naukowości pedagogiki oraz pogłębianie indywidualnych zainteresowań członków Koła

Do zadań Koła należy m.in.:
1) organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym,
2) przygotowanie członków Koła do działalności naukowej,
3) organizowanie prac wolontaryjnych,
4) współpraca z: szkołami, lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji ,profilaktyki, resocjalizacji, opieki, wychowania i pomocy osobom jej potrzebującym oraz innymi kołami naukowymi z innych uczelni.

Swoje zadania Koło realizuje przede wszystkim poprzez:
1) działania naukowe- podejmowanie badań empirycznych, organizowanie, szkoleń, dyskusji, spotkań z ciekawymi ludźmi,
2) organizowanie wyjazdów edukacyjnych do ośrodków realizujących zadania szeroko pojętej profilaktyki i resocjalizacji,
3) udział w konferencjach pedagogicznych,
4) prowadzenie dokumentacji z działalności koła (sprawozdania, strona internetowa).


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: