Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

STUDIA PODYPLOMOWE

Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2023/2024.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów psychologicznych , jak również studiów wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportowych, działaczy, osób związanych zawodowo ze sportem.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci studiów psychologicznych nabędą kwalifikacje pozwalające na podjęcie działalności praktycznej w sporcie. Natomiast pozostali uczestnicy studiów uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające skuteczniej funkcjonować w środowisku sportowym jako trenerzy, instruktorzy, animatorzy sportu dzieci i młodzieży zarówno w dyscyplinach drużynowych, jak i indywidualnych

Czas trwania:

2 semestry (340 godz., w tym 100 godz. praktyk zawodowych).

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.30-14.00
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.30–14.00)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja