Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Kursy i szkolenia

Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci:

Oferta dla osób posiadających przygotowanie do pracy pedagogicznej: nauczycieli, pedagogów, instruktorów sportowych, jak również instruktorów harcerskich.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Program kursu oparty jest na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 nr 12 poz. 67 z późn. zm.) i obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. planowania pracy wychowawczej, organizacji pracy placówki wypoczynku, a także zakresu kompetencji i obowiązków jej kierownika oraz blok przedmiotów związanych z problematyką bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Zdobyte uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Czas trwania:

26 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)