Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający w zakresie prowadzenia zajęć motoryczno-ruchowych z elementami gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci:

Oferta skierowana jest do nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem kursu jest doskonalenie zawodowe obejmujące nabywanie i poszerzanie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć ruchowych z elementami gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej.

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie oceny postawy ciała u dzieci oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem ćwiczeń kompensacyjnych, utrzymujących prawidłową postawę ciała oraz ćwiczeń korekcyjnych, stosowanych w najczęściej występujących wadach postawy.

Program kursu obejmuje m.in. zajęcia teoretyczne z podstaw anatomii i antropomotoryki, metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego oraz blok zajęć praktycznych z zakresu gimnastyki podstawowej i kompensacyjno-korekcyjnej, zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń muzyczno-ruchowych.

Czas trwania:

Program kursu obejmuje 60 godzin.

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)