Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu rekrutacji:

Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2011/2012


Uchwała nr 3/2010 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012
(pobierz plik .pdf)

Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie odpłatności za studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012
(pobierz plik .pdf)