Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu rekrutacji:

Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2010/2011


Uchwała nr 2/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2010/2011
(pobierz plik .pdf)

Aneks Nr 1
do Uchwały nr 2/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2010/2011
z dnia 27 stycznia 2010 r.
(pobierz plik .pdf)

Uchwała nr 3/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011
(pobierz plik .pdf)

Aneks Nr 1
do Uchwały nr 3/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011
z dnia 27 stycznia 2010 r.
(pobierz plik .pdf)

Aneks Nr 2
do Uchwały nr 3/2009 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2010/2011
z dnia 9 czerwca 2010 r.
(pobierz plik .pdf)