Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Profesjonalna praca socjalna
Warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian

Mieczysław Adamczyk, Stanisław J. Adamczyk

Kielce 2008

Stron: 246, Format: A5
ISBN: 978-83-88274-09-1

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

(...)Książkę podzielono na pięć części. W pierwszej umieszczono teksty poświęcone związkom pracy socjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi (Stanisław Kowalski) oraz ze sferą społeczno-ekonomiczną i chłonnością rynku pracy (Elżbieta Trafiałek, Jacek Szkurłat). Część druga zawiera z kolei analizy ułatwiające interpretację ustaw regulujących tak istotne z punktu widzenia potrzeb wiedzy pracownika socjalnego kwestie jak: warunki egzekwowania obowiązku alimentacyjnego (Tomasz Kupczak, Julita Kraszewska-Grzesiak), pomoc postpenitencjarna w systemie polityki społecznej (Eliza Mazur), pomoc materialna dla uczniów w procesie wyrównywania ich szans edukacyjnych (Stanisław Kowalski).

Trzecią część książki poświęcono specyfice pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, bezdomnymi, w starszym wieku (Maria Kotomska, Magdalena Gościniewicz, Agata Chabior) i niepełnosprawnymi (Mirosław Rutkowski), a w czwartej uwagę skoncentrowano na możliwościach modernizacji systemu pomocowego w Polsce, ze szczególnym wyeksponowaniem roli aktywnej polityki społecznej (Marek Gębski, Elżbieta Trafiałek) i możliwości inwestowania w rozwój sfery społecznej, wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Małgorzata Krawczyk, Renata Miszczuk). Część piąta zawiera informacje o zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach (Maria Kotomska), o źródłach i specyfice problemów socjalnych mieszkańców rolniczych środowisk regionu świętokrzyskiego (Bartosz Jarosiński) oraz o sprawdzonych w praktyce działaniach związanych z organizowaniem świetlicy środowiskowej dla dzieci z kieleckich enklaw biedy (Małgorzata Porąbaniec).

Książkę zamyka wykaz wybranych pozycji z literatury przedmiotu i obowiązujących aktów prawnych, stanowiących podstawę działań pomocowych, interwencyjnych i opiekuńczych podejmowanych wobec różnych grup podopiecznych.(...)

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: