Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej

Pod redakcją Bożeny Matyjas

Kielce 2009

Stron: 262, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-44-2

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Zawiera:

Wstęp

Część I
Europejskie i polskie doświadczenia w zakresie wolontariatu – aspekt teoretyczno-praktyczny

 • Monika Szpringer, ks. bp Marian Florczyk, Janina Mikołajczyk: Organizacja wolontariatu we Włoszech;
 • Anna Cyran-Mądzik: Wolontariat w Wielkiej Brytanii;
 • Marzena Pękowska: Geneza działalności wolontariatu w Polsce;
 • Katarzyna Palka: Programy ,,Młodzież” i ,,Młodzież w działaniu” jako przykłady wolontariatu europejskiego realizowanego w Polsce;
 • Renata Cichoń: Działalność wolontariacka jako jedna z form wsparcia organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym;
 • Irena Fudali: Prospołeczne działania organizacji pozarządowych w regionie świętokrzyskim;

Część II
Zaangażowanie studentów w wolontariat

 • Paulina Broniecka: Prawne aspekty działalności wolontariackiej;
 • Rafał Kołodziejczyk: Wolontariat przez Internet;
 • Patrycja Hanyga-Janczak: Wolontariat jako element budżetu czasu studenta studiującego stacjonarnie;
 • Wioletta Szumilas-Praszek: „Wolontariat studencki” i „Wolna strefa” jako przykłady inicjatyw wolontariackich w Kielcach;
 • Kinga Tutak, Beata Zawodnik: Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej w funkcjonowaniu programu „Wolontariat studencki”;
 • Monika Machniak, Ewa Strzelczyk, Dorota Walz, Magdalena Woś: Wiedza studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej na temat działalności wolontariackiej;

Część III
Środowiskowe uwarunkowania działalności wolontariackiej

 • Katarzyna Kossek: Anioły które dają i biorą – o motywach bycia wolontariuszem;
 • Janusz Jarosiński: Wolontariat środowiskowy na przykładzie pracowników kolei;
 • Łukasz Kozub: Wolontariat w Gliwicach w latach 2005-2007. Wybrane aspekty;
 • Kinga Andzel-Janik: Działalność regionalnego centrum wolontariatu w Katowicach;
 • Katarzyna Stala : Zasady kierowania grupami wolontariuszy w partiach politycznych;

Część IV
Obszar pomocy społecznej i pracy socjalnej a wolontariat

 • Bożena Matyjas: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej;
 • Anna Marczewska: Ochrona praw dziecka a działalność wolontariacka;
 • Dorota Myrda, Agnieszka Nadzieja: Specyfi ka działalności wolontariackiej wśród niepełnosprawnych w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie;
 • ks. Jan Jagiełka: Wolontariat „Rodziny Piekoszowskiej”;
 • Eliza Mazur: Znaczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi w readaptacji skazanych na przykładzie programów „Bona” i „Duet”;
 • Agata Chabior: Nowe spojrzenie na wolontariusza-seniora;
 • Małgorzata Wolska-Długosz: Specyfi ka przygotowania wolontariuszy do pracy w opiece hospicyjnej;
 • Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek: Wolontariat w pomocy osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS;
 • Paulina Forma: „Bądź z nami” – Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS.

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: