Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Proces stawania się nauczycielem
Teoria i praktyka

Pod redakcją Andrzeja Bogaja i Wandy Dróżki

Kielce 2010

Stron: 211, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-54-1

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Zawiera:
Przedmowa
Wprowadzenie

Część I
Rozwój zawodowy nauczycieli. Ujęcie teoretyczne

 • Wanda Dróżka: Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. Zarys problematyki;
 • Agnieszka Kaczmarczyk: Rozwój zawodowy a satysfakcja nauczyciela z pracy;
 • Teresa Giza: Trudności rozwoju zawodowego nauczycieli;
 • Zofia Okraj: Twórczość – wymóg i wyzwanie dla współczesnego nauczyciela;
 • Zdzisław Ratajek: Blokada rozwoju twórczych postaw nauczycieli – rzecz o niedostatku samooceny we współczesnej szkole;
 • Irena Pufal-Struzik: Nauczyciel w pułapce stereotypów;
 • Małgorzata Bogaj: Wybrane problemy zawodu nauczyciela w Unii Europejskiej;

Część II
Uwarunkowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. Tendencje zmian

 • Marzena Pękowska: Kształcenie nauczycieli w świetle krajowych i międzynarodowych dokumentów edukacyjnych;
 • Sylwester Scisłowicz: Wybrane europejskie drogowskazy dla nauczycieli oraz osób i uczelni ich kształcących;
 • Iwona Białas: Edukacja, szkoła i nauczyciel w warunkach zmiany społecznej;
 • Joanna Skura-Sądelska: Szkoła jako ogniwo rozwoju zawodowego młodych pedagogów;
 • Justyna Miko-Giedyk: Aktywność nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich jako droga rozwoju zawodowego;
 • Renata Miszczuk: Ocena przygotowania zawodowego początkujących nauczycieli – analiza badań własnych;

Część III
Rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela

 • Kazimiera Dutkiewicz: Nauczyciel wychowawca w percepcji uczniów klas początkowych;
 • Agnieszka Szplit: Obserwacja i hospitacja lekcji jako elementy wspomagające rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych;
 • Małgorzata Molenda: Proces stawania się nauczycielem (z doświadczeń praktyka);
 • Tomasz Łączek: Rola nauczyciela w procesie wychowania młodzieży do wartości;
 • Róża Herdzik: Nauczyciel wspomagający społeczną akceptację uczniów zdolnych;
 • Małgorzata Wasilewska: Stres zawodowy nauczyciela – zarys problematyki;
 • Iwona Dutkiewicz: Umiejętności dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli wychowania fizycznego;
 • Marcin Agatowski: Proces stawania się wychowawcą w świetlicy środowiskowej.

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: